Dr. Michael Hjälm

Dr. Michael Hjälm

Michael Hjälm är rektor för Stiftelsen Sankt Ignatios, Sankt Ignatios folkhögskola och Sankt Ignatios College samt biträdande rektor för avdelningen för Östkyrkliga studier vid Teologiska högskolan i Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm). Han har tidigare varit ansvarig för avdelningen för Östkyrkliga studier och kultur under tolv år på studieförbundet Bilda. Michael har även varit lektor vid Uppsala universitet. 

Michael är född i Eskilstuna och har en doktorandexamen i teologi; hans forskningsområde är ecklesiologi. Hans intresse inriktar sig speciellt på hur kyrkans sociologi kan hjälpa oss att förstå på vilket sätt kyrkan organiseras. Han menar att detta kan hjälpa oss att integrera kyrkans organisation och kanoniska rätt med sociologi och statsvetenskap. 

Roll

Rektor; rektor för Sankt Ignatios Stiftelse; rektor för Sankt Ignatios folkhögskola; rektor för Sankt Ignatios College; biträdande rektor för avdelningen för Östkyrkliga studier vid Teologiska högskolan i Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm)

E-post

michael.hjalm@sanktignatios.org

Detaljerad biografi, Michael Hjälm

SV