Dr. Michael Hjälm

Dr. Michael Hjälm

Michael Hjälm is the dean of College and senior lecturer in Eastern Christian Studies at Stockholm school of Theology. He was previously the director for the Department of Eastern Christian Studies and Culture at Studieförbundet Bilda for 12 years and was a senior lecturer at the University of Uppsala. Michael was born in Eskilstuna in Sweden. 

Michael är född i Eskilstuna och har en doktorandexamen i teologi; hans forskningsområde är ecklesiologi. Hans intresse inriktar sig speciellt på hur kyrkans sociologi kan hjälpa oss att förstå på vilket sätt kyrkan organiseras. Han menar att detta kan hjälpa oss att integrera kyrkans organisation och kanoniska rätt med sociologi och statsvetenskap. 

Roll

Rektor; rektor för Sankt Ignatios Stiftelse; rektor för Sankt Ignatios folkhögskola; rektor för Sankt Ignatios College; biträdande rektor för avdelningen för Östkyrkliga studier vid Teologiska högskolan i Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm)

E-post

michael.hjalm@sanktignatios.org

Detaljerad biografi, Michael Hjälm

English