Dr. Samuel Rubenson

Professor Samuel Rubenson

Dr. Samuel Rubenson är avdelningsprofessor vid avdelningen för Östkyrkliga studier. Han ansvarar för doktorandprogrammet och undervisar och är examinator i masterprogrammet.

Professor Samuel Rubenson föddes i Etiopien av svenska föräldrar. Han erhöll sin doktorandtitel vid Lunds universitet 1990. Han har undervisat vid Lunds universitet sedan 1982 och vid Teologiska Högskolan i Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm) sedan 2018. Han har varit gästprofessor vid Central European University, Budapest; Oslo university; Bergen university; Aarhus university och Kiel university.

Hans huvudsakliga forskningsområde är tidig kristendom och då främst den monastiska framväxten och dess relation till det klassiska kulturarvet. Han intresserar sig även för orientalisk kristendom, främst den koptiska och etiopiska kyrkans medeltida och moderna historia.

Professor Rubenson är ordinerad präst i Svenska kyrkan och expertråd för ärkebiskopen för de orientaliska ortodoxa kyrkorna.

Publikationer

Roll

Professor vid Teologiska Högskolan i Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm)

E-post

samuel.rubenson@sanktignatios.org

English