Stephanie Poysti

Stephanie Poysti

Stephanie Poysti är legitimerad psykolog och en del av elevhälsoteamet. Hennes roll är att erbjuda stödjande samtal för studenter, samt att bedöma sökande till pastorala programmet, och att underlätta för dem att besluta kring och förbereda sig för sin kallelse. Stephanie har framförallt erfarenhet ifrån vuxenpsykiatri, och är utbildad i klinisk diagnostik, kognitiv beteendeterapi, neuropsykiatrisk utredning samt personlighetsbedömning. Hon är medlem i Heliga Anna av Novgorod ortodoxa församling. 

Roll 

Skolpsykolog; medlem i hälsoteamet

E-post

stephanie.poysti@sanktignatios.org

English