Dr. Grant White

Grant White är lektor i Östkyrkliga studier med den kristna liturgiska traditionens historia och teologi som specialitet. Han har en filosofie kandidatexamen i religionsvetenskap vid Harvard university och en doktosexamen i teologi (liturgiska studier) vid University of Notre Dame. Han har även studerat syriska och litteratur vid Oxford university som Fulbright-akademiker.

Grant har undervisat i högre teologiska utbildningar på universitet och institutioner i USA, England och Finland. Senast undervisade han hybridkurser på mastersnivå på St. Vladimir’s Orthodox Theological Seminary och kurser i konst och spiritualitet vid Konstuniversitetet i Helsinki. Han har även arbetat som rektor vid institutet för ortodoxa kristna studier i Cambridge, England. Hans akademiska arbeten och undervisning rör sig ofta kring frågan om hur den lituriska praktikens roller och funktioner kan vara meningsskapande i senmodern tid. Hans forskning, såväl som undervisning, berör ett brett fält inom liturgik och liturgiska ritualer, kyrkohistoria, teologins historia, hermaneuetik, idéhistoria, estetik och konsthistoria. Han intresserar sig för hur den ortodoxa liturgiska traditionen förvaltas i vår egen tid och hur en sådan tradition förhåller sig till kontinuitet och förändring, kristen utbildning och identitet. Han intresserar sig dessutom för hur liturgin kan spela en roll i samtida ekumenisk dialog.

Roll

Senior lecturer at Sankt Ignatios College and at Department of Eastern Christian Studies, Stockholm School of Theology (University College Stockolm), Director of Program Development, B.Th. & M.Th. Programs

E-post

grant.white@sanktignatios.org

English