Sök
Stäng denna sökruta.

Joachim Främberg

Joachim Främberg

Jag heter Joachim Främberg. Jag är utbildad folkhögskolelärare och har både en teologie- och en filosofiekandidatexamen inom religionsvetenskap och idéhistoria. Jag undervisar på allmän kurs i Samhällsorienterande ämnen (SO) samt Svenska som andraspråk (SvA).

Att bilda sig är att odla. Bildning är en befrielsehandling. Utbildning är vägen att erövra självbestämmande. Genom att bereda möjligheter för växt och utveckling liknar lärarens roll trädgårdsmästarens.

Jag är intresserad av människor. Jag är intresserad av språk och av att upptäcka platser. Jag odlar själv en trädgård och har omfattande litterära och kulturella intressen.

Roll

Teacher; Workplace Representative

E-post

joachim.framberg@sanktignatios.org

English