Swedish version coming soon

Välkommen till Sankt Ignatios Eritranska Tewahedo-ortodoxa seminariet

Livet i seminariet liknar det i ett kloster där studenterna följer ett dagligt mönster av studier, jobb och bön. När det kommer till studier lär sig studenterna de praktiska färdigheter och den teoretiska kunskapen som är nödvändig för att tjäna som pastorer och ledare inom kyrkan. De lär sig Sankt Yareds hymner på Ge’ez, studerar kyrkans liturgiska gudstjänster och lär sig hur man tjänar guds folks spirituella behov. Allt detta lärs ut inom kontexten för en vardaglig rutin av böner och liturgi och praktiska sysslor, så som städning och matlagning. Sist men inte minst bildar seminaristerna en stark vänskap med de andra studenterna. Seminariet är en plats där böner, sång och skratt stiger upp till gud i lika stora mått!

English