Swedish version coming soon

Diakonala utbildningsprogrammet i tewahedotraditionen

Översikt

Detta program tillhandahåller miljön, strukturen och vägledningen nödvändig för den intellektuella och personliga bildningen av diakoner som önskar tjäna den ortodoxa tewahedo kyrkan. Kursens undervisningsspråk är tigrinska och amhariska och kräver ingen skicklighet i svenska eller engelska. Däremot kan deltagare studera denna kurs i kombination med Allmän kurs där svenska och engelska används.

Programmet inkluderar träning i Ge’ez och Zema för sakramentala och liturgiska gudstjänster och ytterligare åtta moduler över två år. År 1: Dogmatik, Kyrkohistoria I, Bibelstudier och Patrologi. År 2: Kyrkohistoria II, Kanonisk lag och kyrkoadministration, Ecklesiologi och Homilitik. De som deltar i programet kommer att få träning och utveckla kunskap som möjliggör att effektivt kunna tjäna kyrkan diakonalt och liturgiskt.

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 2-3 years

Studietakt: Deltid (50%) eller heltid (100%)

Studietider: Dagtid
Undervisningstyp: Campus
Undervisningsspråk: Tigrinska, amhariska, geez & svenska
Studieplats: Campus Södertälje

Nivå: Seminarieutbildning som kan kombineras med allmän kurs

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är folkbokförda i Sverige.

Serviceavgift vid Sankt Ignatios folkhögskola: 

Studenter måste betala en serviceavgift. Distanskurser (50%): 400 kr per kurs/termin  

SV