Swedish version coming soon

Mahlietay – Träningsprogram för kantorer i tewahedotraditionen

Översikt

Träningsprogrammet för kantorer är designat för dedikerade deltagare som önskar att få studera sånger och hymner komponerade och arrangerade av Sankt Yared. Kursen varar mellan 4–6 år. Språket för instruktioner och interaktioner på kursen är tigrinska, amhariska och Ge’ez och kräver ingen skicklighet i svenska eller engelska. Däremot kan deltagare studera denna kurs i kombination med Allmän kurs där svenska och engelska används.

Sångerna och hymnerna i kantorsprogrammet kräver en längre period av studier och enkulturering. Detta gäller speciellt för de som inte har några tidigare kunskaper om sångerna och hymnerna och av denna anledningen spenderar en betydande del av tiden till att studera sångerna. Deltagarna kommer också lära sig hymninstrument, så som bönepinnar, trummor och sistra, och de kommer att studera avancerad Ge’ez och åtta andra teologiska träningsmoduler, inkluderat; Dogmatik, Kyrkohistoria I, Bibelstudier, Patrologi, (År 1) Kyrkohistoria II, Kanonisk lag och kyrkoadministration, Eckelsiologi och Homilitik (År 2). 

För att kunna bli antagen till programmet behöver deltagarna framgångsrikt ha avslutat Träningsprogram för diakoner i tewahedotraditionen eller motsvarande studier inom liturgi och hymnlära.

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 4–6 år

Studietakt: Deltid (50%) eller heltid (100%)

Studietider: Dagtid
Undervisningstyp: Campus
Undervisningsspråk: Tigrinska, amhariska, geez & svenska
Studieplats: Campus Södertälje

Nivå: Seminarieutbildning som kan kombineras med allmän kurs

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är folkbokförda i Sverige.

Serviceavgift vid Sankt Ignatios folkhögskola: 

Studenter måste betala en serviceavgift. Distanskurser (50%): 400 kr per kurs/termin  

SV