fbpx

Introduktion till tewahedo-traditionen, på amarinja

Kursen är en distanskurs i olika delar för dem som är intresserade av att studera den etiopiska ortodoxa traditionen på amarinja. Kursen består av sju delar: 

Dogmatik

Kyrkohistoria

Kristologi

Bibelstudier

Praktisk teologi (ecklesiologi, liturgi och de heliga sakramenten)

Kanonisk lag

Kyrklig administration

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 2 år

Studietakt: Deltid (50 %)

Undervisningstyp: On-line
Undervisningsspråk: Amarinja
Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är medborgare i Sverige eller annat EU-land och för personer med uppehållstillstånd i Sverige. Studenter måste vara registrerade som boende i Sverige. 

Serviceavgift: Studenter måste betala en serviceavgift. Distanskurser (50%): 400 kr per kurs/termin

SV
EN SV