Swedish version coming soon

Välkommen till Sankt Ignatios syrisk-ortodoxa seminarium

Den syrisk-ortodoxa kyrkan är stark i Sverige men dess fortsatta styrka hänger på de män och kvinnor som ska leda den in i framtiden. På det syrisk-ortodoxa seminariet formas dessa ledare.

Det syrisk-ortodoxa seminariet är en unik plats för studier, bön och andlig utveckling för män och kvinnor i den syrisk-ortodoxa traditionen.

Livet i seminariet

Seminariet finns i ett stort hus inte långt från Södertälje centrum. Här delar studenterna sina vardagsliv, lagar och äter sin mat, studerar, samtalar om sin tro och sitt lärande och här ber de tillsammans. Rektorn och lärarna förmedlar inte bara utbildning och stöd till studenterna utan även andligt ledarskap. Tidebön hålls vid fyra tillfällen varje dag och på söndagar uppmanas studenterna att delta i den lokala syrisk-ortodoxa kyrkans gudstjänst.

English