Swedish version coming soon

Sök
Stäng denna sökruta.

Syrian Fathers 1 (2023-2024)

Översikt

För att kontextualisera den västsyriska traditionen kommer deltagaren att introduceras till utvecklingen av den tidiga kyrkan och spridningen av kristendomen i det romerska imperiet. Denna första del kommer att introducera några av fäderna fram till 300-talet, inklusive: Ignatius av Antiokia, Afrahat, Efraim och de Kappadokiska fäderna (Basilius den store, Gregorius Nazianzos och Gregorius av Nyssa). Kursen kommer att täcka olika utvecklingslinjer i de tidiga syriska kyrkorna före kristnandet av det romerska imperiet och beröra effekterna av konciliet i Nicaea och kristnandet av imperiet som resulterar i en universell kyrka. Kursen kommer också att introducera kvinnors roll i den västsyriska traditionen som exemplifieras av förbundets döttrar.

 

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna

  • Beskriva, både individuellt och tillsammans med andra deltagare, den tidiga kyrkans utveckling och spridning fram till kristnandet av Romarriket.
  • Förstå och kunna beskriva de olika lokala och konkurrerande samhällena i den tidiga kyrkan och koppla samman deras relevans för idag.
  • Beskriva Efraim Syrierns roll för att göra den syriska traditionen ortodox.
  • Vara bekant med teman som Treenigheten, inkarnationen, rollen av Guds moder, tro och kärlek.
  • Både individuellt och i grupp, beskriv kvinnors roll i den tidiga syriska traditionen.

Upplägg på kursen 50% distans

Undervisning, deltagande och kontakt med lärare och andra deltagare sker främst genom skolans läroplattform Canvas.

Du kommer att ha två kvällars schemalagd undervisning i veckan.

Första kvällen kommer du att ha undervisning inom den kurs som du har valt och även delta och diskutera med din kurslärare och meddeltagare i kursen.

Den andra kvällen kommer att vara en öppen föreläsning där du tillsammans med andra deltagare inom det syriska seminariets andra kurser kommer att diskutera och arbeta med frågor som är aktuella för den Syrisk Ortodoxa Kyrkan och dagens samhälle. Där kommer du som deltagare att få ett stort inflytande över vilka ämnen som diskuteras och bearbetas. Du kommer även att tillsammans med andra deltagare få presentera och aktivt lyfta fram era perspektiv och lösningar på aktuella frågeställningar. Inom folkbildningen sker undervisningen inte enbart mellan lärare och deltagare utan också mellan deltagare och lärare, samt mellan deltagare och deltagare. Vi lär av varandra och tillsammans i grupp. De uppgifter som du får göra kan du med fördel göra tillsammans med andra deltagare på kursen. Du har även tillgång till kursmaterial, lärare och andra deltagare via Canvas utanför lektionstiden. Ditt deltagande är avgörande för kursen!

Om en viss kurs har lågt deltagande kommer studenterna erbjudas plats på andra kurser inom seminariet.

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 1 år

Studietakt: Deltid (50%)

Undervisningstyp: Distans (online)
Undervisningsspråk: Svenska, engelska och syriska

Nivå: Seminarienivå (kursen kräver inga förkunskaper)

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Det krävs att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är folkbokförda i Sverige.

Serviceavgift: Studenter måste betala en serviceavgift. Distanskurser (50%): 400 kr per kurs/termin 

English