Swedish version coming soon

Sök
Stäng denna sökruta.

Syrisk-ortodox hymnologi, 2023-2024

Översikt

Denna kurs är för både nybörjare och avancerade deltagare i hymnologi. Den syrisk-ortodoxa kyrkan av Antiokia har en rik tradition av hymnologi och dikter. Många av kyrkans stora fäder skrev och instruerade de troende med hjälp av musik och poesi. S:t Efraim Syriern och S:t Jakob av Serugh är två av de mest kända psalmförfattarna i den Syrisk-ortodoxa traditionen.

Denna kurs syftar till att ge deltagarna en praktisk och teoretisk introduktion till den hymnologiska traditionen i den Syrisk-ortodoxa kyrkan av Antiokia och inbjuder deltagarna att ta del av denna stora tradition.

 

Lärandemål

Vid slutet av kursen kommer deltagarna att ha (beroende på nivå):

 

  • förmåga att identifiera nyckeldrag, huvudpersoner och karakteren som utgör hymn-traditionen i den syrisk-ortodoxa kyrkan i Antiokia
  • utvecklat förståelse för att kunna beskriva de olika delarna av de liturgiska kommentarerna från den syrisk-ortodoxa kyrkan i Antiokia
  • utvecklat förmågan att självständigt och tillsammans med andra elever analysera, förstå och översätta hymner och liturgiska sånger på syriska på olika nivåer.
  • förmåga att relatera de olika liturgiska böckerna till varandra i praktiken
  • kompetens att recitera Beth Gazo och andra liturgiska böcker med toner och hymner på olika nivåer

 

Krav för deltagande

Studenterna förväntas delta i all kursverksamhet, både genom att vara närvarande och ta en aktiv roll i varje kurstillfälle, samt genom att slutföra uppgifter som ska göras utanför schemalagda lektioner. Om deltagarna missar lektioner kan de behöva göra extra uppgifter för att uppfylla kursens deltagandekrav. För att kursen ska anses vara genomförd krävs 80 % närvaro som inkluderar slutförande av inlämningsuppgifter.

Ytterligare information 

Upplägg på kursen 50% distans

Undervisning, deltagande och kontakt med lärare och andra deltagare sker främst genom skolans lärplattform Canvas.

Du kommer att ha två kvällars schemalagd undervisning

är du ena kvällen kommer att ha undervisning inom den kurs som du har valt och delta och diskutera med din kursledare och med deltagare i kursen.

Den andra kvällen kommer att vara en öppen föreläsning där du tillsammans med andra deltagare inom det syriska seminariets andra kurser kommer att diskutera och arbeta med frågor som är aktuella för den Syrisk Ortodoxa kyrkan och dagens samhälle. Där kommer du som deltagare att få ett starkt inflytande över vilka ämnen som diskuteras och bearbetas. Du kommer även att tillsammans med andra deltagare få presentera och aktivt lyfta fram era perspektiv och lösningar på aktuella frågeställningar. Inom folkbildning sker undervisningen inte enbart från lärare till deltagare utan också mellan deltagare och lärare, samt mellan deltagare och deltagare. Vi lär av varandra och tillsammans i grupp. De uppgifter som du får göra kan du med fördel göra tillsammans med andra deltagare på kursen. Du har även tillgång till kursmaterial, lärare och andra deltagare via Canvas utanför lektionstid. Ditt deltagande är avgörande för kursen!

Om en kurs har ett lågt antal deltagare erbjuds du plats på en annan kurs inom seminariet.

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 1-2 år

Studietakt: 50%

Undervisningstyp: Distansundervisning
Undervisningsspråk: svenska, engelska och syriska

Nivå: Seminarienivå

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är folkbokförda i Sverige.

Serviceavgift vid Sankt Ignatios folkhögskola:  Studenter måste betala en serviceavgift. Distanskurser (50%): 400 kr per kurs/termin

English