Swedish version coming soon

Sök
Stäng denna sökruta.

Syrian Theology – Yulfono (2023-2024)

Översikt

Kursen är en introduktion till läran och livet av den Syrisk-ortodoxa kyrkan av Antiokia på engelska. Det övergripande syftet med kursen är att erbjuda deltagarna en möjlighet att både fördjupa sina teoretiska och praktiska kunskaper om sin kyrkas undervisning och liv, och att utveckla sin förmåga att reflektera över, förklara och prata om det de lärt sig. Denna kurs består av fyra moduler. I varje delkurs kommer det att finnas en examination.

  • Bibliska studier: Introduktion till Skriften och dess plats inom kyrkan
  • Kyrkohistoria och patristik: En översikt över historien om den Syrisk-ortodoxa kyrkan av Antiokia och hennes fäder.
  • Dogmatisk teologi: introduktion till trons dogmer såsom treenigheten och inkarnationen,
  • Liturgi: Introduktion till det liturgiska livet och det syrisk-ortodoxa kyrkan av Antiokias praxis.

 

Lärandemål

Vid slutet av kursen ska deltagarna kunna:

  • Beskriva och reflektera, individuellt och tillsammans med andra deltagare, över den tidiga kyrkan och framväxten av den syriska traditionen och det sammanhang där den växte fram.
  • Förstå och reflektera över fädernas teologiska bidrag till den syriska traditionen och deras relevans för idag
  • Visa grundläggande kunskap och förståelse för den Syrisk-ortodoxa kyrkans liturgiska liv.
  • Utifrån deltagarnas erfarenhet kunna reflektera över den syrisk-ortodoxa kyrkans utmaningar och möjligheter i Sverige och i framtiden.
  • Identifiera de viktigaste källorna till den syriska traditionen och beskriv deras relevans för idag.

Upplägg på kursen 50% distans

Undervisning, deltagande och kontakt med lärare och andra deltagare sker främst genom skolans läroplattform Canvas.

Du kommer att ha två kvällars schemalagd undervisning i veckan.

Första kvällen kommer du att ha undervisning inom den kurs som du har valt och även delta och diskutera med din kurslärare och meddeltagare i kursen.

Den andra kvällen kommer att vara en öppen föreläsning där du tillsammans med andra deltagare inom det syriska seminariets andra kurser kommer att diskutera och arbeta med frågor som är aktuella för den Syrisk Ortodoxa Kyrkan och dagens samhälle. Där kommer du som deltagare att få ett stort inflytande över vilka ämnen som diskuteras och bearbetas. Du kommer även att tillsammans med andra deltagare få presentera och aktivt lyfta fram era perspektiv och lösningar på aktuella frågeställningar. Inom folkbildningen sker undervisningen inte enbart mellan lärare och deltagare utan också mellan deltagare och lärare, samt mellan deltagare och deltagare. Vi lär av varandra och tillsammans i grupp. De uppgifter som du får göra kan du med fördel göra tillsammans med andra deltagare på kursen. Du har även tillgång till kursmaterial, lärare och andra deltagare via Canvas utanför lektionstiden. Ditt deltagande är avgörande för kursen!

Om en viss kurs har lågt deltagande kommer studenterna erbjudas plats på andra kurser inom seminariet.

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 1 år

Studietakt: Deltid (50%)

Undervisningstyp: Distans (online)
Undervisningsspråk: Engelska

Nivå: Seminarienivå

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är folkbokförda i Sverige.

Serviceavgift: Studenter måste betala en serviceavgift. Distanskurser (50%): 400 kr per kurs/termin 

English