Swedish version coming soon

Sök
Stäng denna sökruta.

Syrisk ortodoxa kyrkans tro och liv (på arabiska, distans)

Översikt

Kursen är en introduktion till den Syrisk-ortodoxa kyrkan av Antiokias tro och liv på arabiska. Det övergripande syftet med kursen är att erbjuda deltagarna en möjlighet att både fördjupa sina teoretiska och praktiska kunskaper om sin kyrkas undervisning och liv, och att utveckla sin förmåga att reflektera över, förklara och prata om det de lärt sig. Denna kurs består av fyra moduler:

  • Bibelvetenskap: introduktion till Skriften och dess plats inom kyrkan
  • Ecklesiologi: Introduktion till ekumeniska koncilier och kyrkorätten
  • Liturgi: Introduktion till det liturgiska livet och det syrisk-ortodoxa kyrkan av Antiokias praxis.
  • Patristik: Introduktion till dn syrisk-ortodoxa kyrkan i Antiochias kyrkofäder

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas deltagaren ha:

  • förmågan att individuellt och tillsammans med andra deltagare beskriva och reflektera över den tidiga kyrkan och framväxten av den syriska traditionen och det sammanhang där den växte fram
  • förstått och reflekterat över fädernas teologiska bidrag till den syriska traditionen och deras relevans för idag
  • visat grundläggande kunskap och förståelse för den syrisk-ortodoxa kyrkans liturgiska liv
  • utvecklat en förmåga att reflektera över den syrisk-ortodoxa kyrkans utmaningar och möjligheter i Sverige nu och i framtiden, baserat på deltagarnas erfarenheter
  • identifiera de viktigaste källorna till den syriska traditionen och beskriver deras relevans för idag

Krav för deltagande

Studenterna förväntas delta i all kursverksamhet, både genom att vara närvarande och ta en aktiv roll i varje kurstillfälle, samt genom att slutföra uppgifter som ska göras utanför schemalagda lektioner. Om deltagarna missar lektioner kan de behöva göra extra uppgifter för att uppfylla kursens deltagandekrav. För att kursen ska anses vara genomförd krävs 80 % närvaro som inkluderar slutförande av inlämningsuppgifter.

Ytterligare information 

Upplägg på kursen 50% distans

Undervisning, deltagande och kontakt med lärare och andra deltagare sker främst genom skolans lärplattform Canvas.

Du kommer att ha två kvällars schemalagd undervisning

är du ena kvällen kommer att ha undervisning inom den kurs som du har valt och delta och diskutera med din kursledare och med deltagare i kursen.

Den andra kvällen kommer att vara en öppen föreläsning där du tillsammans med andra deltagare inom det syriska seminariets andra kurser kommer att diskutera och arbeta med frågor som är aktuella för den Syrisk Ortodoxa kyrkan och dagens samhälle. Där kommer du som deltagare att få ett starkt inflytande över vilka ämnen som diskuteras och bearbetas. Du kommer även att tillsammans med andra deltagare få presentera och aktivt lyfta fram era perspektiv och lösningar på aktuella frågeställningar. Inom folkbildning sker undervisningen inte enbart från lärare till deltagare utan också mellan deltagare och lärare, samt mellan deltagare och deltagare. Vi lär av varandra och tillsammans i grupp. De uppgifter som du får göra kan du med fördel göra tillsammans med andra deltagare på kursen. Du har även tillgång till kursmaterial, lärare och andra deltagare via Canvas utanför lektionstid. Ditt deltagande är avgörande för kursen!

Om en viss kurs har lågt deltagande kommer studenterna erbjudas plats på andra kurser inom seminariet.

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 1 år

Studietakt: 50%

Undervisningstyp: Distansundervisning
Undervisningsspråk: Arabiska

Nivå: Seminarienivå

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är folkbokförda i Sverige.

Serviceavgift vid Sankt Ignatios folkhögskola:  Studenter måste betala en serviceavgift. Distanskurser (50%): 400 kr per kurs/termin

English