Swedish version coming soon

Sök
Stäng denna sökruta.

Classical Syriac – Kthobonoyo (2023-2024)

Översikt

Du kan läsa den här kursen om du är nybörjare, medel eller avancerad student i klassisk syriska (kthobonoyo). Klassisk syriska är huvudspråket som den Syrisk-ortodoxa kyrkans fäder talade och skrev på. Många viktiga teologiska och andliga verk har komponerats på klassisk syriska. Kursen tar studenten från att lära sig grunderna i det syriska alfabetet och grammatiken till att läsa och analysera syriska texter och kommentarer. Västsyriskt uttal används under hela kursen, men deltagarna får använda andra uttal också. Redan från början uppmuntras eleverna att använda sina språkliga färdigheter i den verkliga sociala miljön för deras lärande och liturgiska gemenskap.

 

Läranderesultat (beroende på din kunskapsnivå)

Vid slutet av kursen ska deltagarna kunna:

  • Läsa och skriva alfabetet utan hinder
  • Visa en grundläggande förståelse för klassisk syrisk grammatik
  • Använd det syriska språket både i skrift och i samtal med de andra kursdeltagarna
  • Självständigt och tillsammans med andra deltagare kunna analysera, förstå och översätta texter på klassisk syriska utifrån olika nivåer.
  • Reflektera över grammatikens funktionalitet i syriska texter
  • Läsa och analysera syriska texter och kommentarer

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 1-4 år

Studietakt: Deltid (50 %)

Undervisningstyp: Distans (online)
Undervisningsspråk: Svenska, engelska och syriska

Nivå: Seminarienivå

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är folkbokförda i Sverige.

Serviceavgift vid Sankt Ignatios folkhögskola:Studenter måste betala en serviceavgift. Distanskurser (50%): 400 kr per kurs/termin 

English