Swedish version coming soon

Sök
Stäng denna sökruta.

Klassisk syriska (Kthobonoyo), 2023-2024

Översikt

Syriska är huvudspråket som de Syrisk ortodoxa kyrkans fäder talade och skrev på. Många viktiga teologiska och andliga verk har komponerats på detta språk. Kursen innehåller fyra nivåer, beroende på studentens förkunskaper i klassisk syriska. Du kan alltså gå den här kursen om du vill lära dig grunderna i det syriska alfabetet och grammatiken, men också om du vill läsa och analysera texter och kommentarer på en avancerad nivå. I början av kursen kommer läraren/lärarna att bedöma dina förkunskaper och placera dig på en lämplig nivå.

Västsyrisk uttal används under hela kursen, men deltagarna får använda andra uttal också. Redan från början uppmuntras eleverna att använda sina språkliga färdigheter i den verkliga sociala miljön för deras lärande och liturgiska gemenskap.

Inom denna kurs i klassisk syriska får du även möjlighet att fokusera inte bara på lingvistik utan även på bibliska texter, patristiska skrifter och/eller den syriska hymntraditionen. Se nedan för en detaljerad beskrivning av dessa tre delspår. Eftersom denna kurs har fyra olika nivåer beskrivs lärandemål för varje nivå nedan.

Lärandemål 

Nivå 1

Efter avslutad kurs kommer deltagarna att visa förmåga att:

 • skriva och uttala bokstäverna i det syriska alfabetet
 • använd enkla fraser och hälsningar
 • konstruera enkla meningar
 • förstå grundläggande grammatikregler
 • läsa och skriva enkla texter
 • hitta läroböcker och online källor som är lämpliga för att lära dig mer syriska

Nivå 2

Nivå 2 bygger på de färdigheter och kunskaper som förvärvats på nivå 1. Efter avslutad kurs kommer deltagarna att visa förmåga att:

 • delta i enkla samtal om vardagliga ämnen
 • förstå och kunna svara på frågor om vanliga situationer
 • läsa och förstå texter på en enkel till medelnivå
 • skriva korta meddelanden, enkla berättelser eller e-postmeddelanden på syriska
 • behärska ett ökande antal ord och fraser på syrianska
 • diskutera syrisk grammatik, inklusive verb konjunktioner och substantivböjning
 • följa enkla samtal och diskussioner på syriska
 • visa en djupare insikt i syrisk kultur, inklusive traditioner, mat och sociala normer
 • participate in simpler cultural activities in Syriac

 

Nivå 3

Nivå 3 bygger på de färdigheter och kunskaper som förvärvats på nivåerna 1 och 2. Efter avslutad kurs kommer deltagarna att visa förmåga att:

 • delta i mer komplexa samtal om olika ämnen
 • förstå och uttrycka åsikter och argument på syriska
 • läsa och förstå mer avancerade texter på syriska
 • skriva längre texter på syriska
 • lär dig mer avancerade ord och fraser
 • få en djupare förståelse för syrisk grammatik, inklusive komplexa grammatiska strukturer
 • följa och delta i komplexa samtal på syriska
 • analysera och kritiskt granska texter på syriska

 

Nivå 4

Nivå 4 bygger på de färdigheter och kunskaper som förvärvats på nivåerna 1, 2 och 3. Efter avslutad kurs kommer deltagarna att visa förmåga att:

 • delta i komplexa och abstrakta samtal
 • uttrycka sig tydligt och i välformulerade meningar i olika sammanhang
 • läsa och förstå komplexa texter och litteraturverk på syrianska
 • skriva längre och mer komplexa texter på syriska
 • skaffa sig ett omfattande ordförråd och kunna använda det syriska språket med precision
 • ha en djup förståelse för komplex grammatik och syntax
 • uppnå en mycket hög grad av uttalsprecision och förmåga att förstå olika dialekter och varianter av språket
 • lyssna på avancerade föreläsningar, diskussioner och presentationer på syrianska
 • ha avancerade skrivfärdigheter och dechiffrera syriska manuskript
 • undervisa och kommunicera med främmande studenter på ett professionellt sätt
 • kritiskt granska och tolka texter och information på syriska
 • formulera och försvara komplexa åsikter och idéer på syriska

Spår

1. Bibelkunskap

Detta spår ger dig en möjlighet att studera och utveckla dina språkkunskaper i klassisk syriska med fokus på bibliska texter och exeges av de syrisk-ortodoxa fäderna. Klassisk syrisk är språket i den tidiga översättningen av den syriska bibeln, även kallad den enkla eller Peshitta. Vi kommer att använda den bibliska texten på syriska och jämföra den med översättningar och även se det syriska språkets egenskaper i jämförelse med svenska eller engelska. Du kan ta den här kursen oberoende av dina syrianska färdigheter, eftersom texterna beror på din kunskapsnivå. Kursen kommer också att introducera dig till de andra syriska översättningarna av bibeln som gjordes under de 5th and 6th århundraden, nämligen filoxenska och harkeliska. Kursen kommer också att innehålla en kort introduktion till Diatessaron, ett försök på syriskt att harmonisera de fyra evangelierna till en sammanhängande berättelse. Västsyrisk uttal används under hela kursen, men deltagarna får använda andra uttal också. Redan från början uppmuntras eleverna att använda sina språkliga färdigheter i den verkliga sociala miljön för deras lärande och liturgiska gemenskap.

Lärandemål förrutom de redan nämnda:

Vid slutet av kursen kommer deltagarna att ha (beroende på nivå):

 • utvecklat förmågan att självständigt och tillsammans med andra elever analysera, förstå och översätta bibliska texter på syrianska på olika nivåer beroende på elevens nivå
 • visa en grundläggande förståelse för de olika syriska versionerna av Bibeln, nämligen Peshitta, Philoxenian, Harkelean och Diatessaron
 • reflekteras över funktionaliteten hos grammatiken i Peshitta (beroende på nivå)
 • förmågan att läsa och analysera bibliska texter och kommentarer på syriska på olika nivåer

 2. Patristiska texter

Detta spår ger dig en möjlighet att studera klassisk syriska Kthobonoyo, genom att läsa texterna från de syriska fäderna. Kthobonoyo är huvudspråket för de syrisk-ortodoxa fäderna och lärarna, och i den här kursen kommer vi att fördjupa oss i fädernas skrifter på syriska. Beroende på din kunskapsnivå kommer vi att läsa verk av olika fäder, som alla skrev på olika nivåer. Fäder som Afrahat den Vise skrev enkla texter, medan andra som Bar-Ebroyo eller St Ephrem Syriern är kända för en mer avancerad syriska. Fädernas skrifter kommer också att vara en språngbräda in i det syriska språkets grammatik och syntax. Vi kommer också att undersöka varje författares liv och sammanhang för att få en bättre förståelse av deras skrifter. Västsyrisk uttal används under hela kursen, men deltagarna får använda andra uttal också. Redan från början uppmuntras eleverna att använda sina språkliga färdigheter i den verkliga sociala miljön för deras lärande och liturgiska gemenskap.

Lärandemål förrutom de redan nämnda

Vid slutet av kursen kommer deltagarna att ha (beroende på nivå):

 • utvecklat förmågan att självständigt och tillsammans med andra elever analysera, förstå och översätta patristiska texter på syriska
 • reflekterat över grammatikens funktionalitet i syriska patristiska texter
 • acquired the capacity to read and analyse Patristic texts in Syriac
 • förstått förhållandet mellan texten och sammanhang för en specifik kyrkofader

3. Hymnologi

Denna kurs ger dig en möjlighet att studera klassisk syriska, Kthobonoyo, med särskilt fokus på syrisk hymnologi och liturgisk recitation. Beroende på dina kunskaper kommer du att lära dig recitera hymner och liturgiska sånger från den syrisk-ortodoxa traditionen och använda hymnodi som en språngbräda för att lära dig mer syrisk. Den syrisk-ortodoxa kyrkan i Antiochia har en lång historia av hymnologi och dikter. Många stora kyrkans fäder skrev och instruerade de troende med hjälp av musik och poesi. S:t Ephrem Syrier och St. Jakob av Serugh är två av de mest kända hymn författarna i den syriska traditionen. Att lära sig språk genom att använda sång erbjuder vanligtvis ett bättre sätt att memorera texter, eftersom i sång är olika delar av hjärnan engagerade samtidigt. Denna kurs syftar till att ge deltagarna en praktisk och teoretisk introduktion till den hymnologiska traditionen i den syrisk-ortodoxa kyrkan i Antiochia och inbjuder deltagarna att ta del av denna tradition.

Lärandemål förrutom de redan nämnda

Vid slutet av kursen kommer deltagarna att ha (beroende på nivå):

 • utvecklat förmågan att självständigt och tillsammans med andra elever analysera, förstå och översätta hymner och liturgiska sånger på syriska på olika nivåer.
 • förvärvat förmågan att i praktiken relatera de olika liturgiska böckerna till varandra
 • kompetensen att recitera Beth Gazo och andra liturgiska böcker med toner och hymner på olika nivåer

Krav för deltagande

Studenterna förväntas delta i all kursverksamhet, både genom att vara närvarande och ta en aktiv roll i varje kurstillfälle, samt genom att slutföra uppgifter som ska göras utanför schemalagda lektioner. Om deltagarna missar lektioner kan de behöva göra extra uppgifter för att uppfylla kursens deltagandekrav. För att kursen ska anses vara genomförd krävs 80 % närvaro som inkluderar slutförande av inlämningsuppgifter.

Ytterligare information

Upplägg på kursen 50% distans

Undervisning, deltagande och kontakt med lärare och andra deltagare sker främst genom skolans lärplattform Canvas.

Du kommer att ha två kvällars schemalagd undervisning

är du ena kvällen kommer att ha undervisning inom den kurs som du har valt och delta och diskutera med din kursledare och med deltagare i kursen.

Den andra kvällen kommer att vara en öppen föreläsning där du tillsammans med andra deltagare inom det syriska seminariets andra kurser kommer att diskutera och arbeta med frågor som är aktuella för den Syrisk Ortodoxa kyrkan och dagens samhälle. Där kommer du som deltagare att få ett starkt inflytande över vilka ämnen som diskuteras och bearbetas. Du kommer även att tillsammans med andra deltagare få presentera och aktivt lyfta fram era perspektiv och lösningar på aktuella frågeställningar. Inom folkbildning sker undervisningen inte enbart från lärare till deltagare utan också mellan deltagare och lärare, samt mellan deltagare och deltagare. Vi lär av varandra och tillsammans i grupp. De uppgifter som du får göra kan du med fördel göra tillsammans med andra deltagare på kursen. Du har även tillgång till kursmaterial, lärare och andra deltagare via Canvas utanför lektionstid. Ditt deltagande är avgörande för kursen!

Om en viss kurs har lågt deltagande kommer studenterna erbjudas plats på andra kurser inom seminariet.

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 1-4 år

Studietakt: Deltid (50 %)

Undervisningstyp: Distansundervisning
Undervisningsspråk: Svenska, Engelska, Syriska och Arabiska

Nivå: Seminarienivå

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är folkbokförda i Sverige.

Serviceavgift vid Sankt Ignatios folkhögskola:  Studenter måste betala en serviceavgift. Distanskurser (50%): 400 kr per kurs/termin

English