Swedish version coming soon

Sök
Stäng denna sökruta.

Sunday School Training (Syrian Orthodox Church) 2023-2024

Översikt

Syftet med denna kurs är att samla och utbilda söndagsskoledare inom den Syrisk-ortodoxa kyrkan av Antiokia i Sverige. Kursen är baserad på det liturgiska året för den Syrisk-ortodoxa kyrkan. Deltagarna kommer att guidas i hur man kan anpassa innehållet i detta ramverk till olika pedagogiska nivåer beroende på åldern av barnen i deras olika söndagsskoleklasser. Kursen ger också en introduktion till pedagogik i allmänhet och barnpedagogik i synnerhet och hur denna pedagogik kan tillämpas i söndagsskolan.

Under kursen kommer kursdeltagarna att dela med sig av sina erfarenheter, och samarbeta med att sammanställa material och aktiviteter som kan användas i söndagsskoleundervisningen i de lokala kyrkorna, inklusive material som deltagarna tar upp under kursen.

Kursen kommer att innefatta följande moduler:

Delkurs 1: Introduktion till pedagogik i allmänhet och barnpedagogik i synnerhet.

Delkurs 2: Söndagsskolan som en plats för tillväxt och lärande.

Delkurs 3: Introduktion till det liturgiska året för den syrisk-ortodoxa kyrkan av Antiokia och hur detta kan kommuniceras till barn i olika åldrar.

 

Lärandemål

Vid slutet av kursen ska deltagarna kunna:

  • Visa, både individuellt och kollektivt, en grundläggande förståelse för pedagogiska principer för arbete med barn.
  • Baserat på elevens erfarenhet, reflektera över och dela perspektiv på söndagsskolans roll i kyrkans liv
  • Reflektera över hur man tillämpar barnpedagogik i söndagsskolan
  • Utveckla en medvetenhet om söndagsskolan som en plats för tillväxt och lärande
  • Kunna visa upp en grundläggande förståelse för syrisk-ortodoxa kyrkan av Antiokias liturgiska år och hur den kunskapen kan kommuniceras till barn av olika ålder
  • Reflektera över vår kunskapsutveckling genom livet och relatera den till vår roll som pedagog och hur sådan kunskap kan användas för att stödja våra medlärare
  • Utveckla en medvetenhet om hur man bäst kan integrera elevernas erfarenheter i undervisningen

 

 

Upplägg på kursen 50% distans

Undervisning, deltagande och kontakt med lärare och andra deltagare sker främst genom skolans läroplattform Canvas.

Du kommer att ha två kvällars schemalagd undervisning i veckan.

Första kvällen kommer du att ha undervisning inom den kurs som du har valt och även delta och diskutera med din kurslärare och meddeltagare i kursen.

Den andra kvällen kommer att vara en öppen föreläsning där du tillsammans med andra deltagare inom det syriska seminariets andra kurser kommer att diskutera och arbeta med frågor som är aktuella för den Syrisk Ortodoxa Kyrkan och dagens samhälle. Där kommer du som deltagare att få ett stort inflytande över vilka ämnen som diskuteras och bearbetas. Du kommer även att tillsammans med andra deltagare få presentera och aktivt lyfta fram era perspektiv och lösningar på aktuella frågeställningar. Inom folkbildningen sker undervisningen inte enbart mellan lärare och deltagare utan också mellan deltagare och lärare, samt mellan deltagare och deltagare. Vi lär av varandra och tillsammans i grupp. De uppgifter som du får göra kan du med fördel göra tillsammans med andra deltagare på kursen. Du har även tillgång till kursmaterial, lärare och andra deltagare via Canvas utanför lektionstiden. Ditt deltagande är avgörande för kursen!

Om en viss kurs har lågt deltagande kommer studenterna erbjudas plats på andra kurser inom seminariet.

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 1 år

Studietakt: Deltid (50%)

Undervisningstyp: Distans (online)
Undervisningsspråk: Svenska, engelska och syriska
Studieplats: Campus Södertälje

Nivå: Seminarium (det finns inga förkunskaper för denna kurs)

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Det krävs att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är folkbokförda i Sverige.

Serviceavgift vid Sankt Ignatios folkhögskola: Students are required to pay a service fee. The service fee for this program is SEK 400 per semester.

English