Swedish version coming soon

Sök
Stäng denna sökruta.

Söndagsskoleledare i Syrisk ortodoxa kyrkan

Översikt

The purpose of this course is to gather and train Sunday school teachers within the Syrian Orthodox Church of Antioch in Sweden. The course is based on the liturgical year of the Syrian Orthodox Church of Antioch. Participants will be guided as to how to adapt the content of this framework to different pedagogical levels depending on the age of the children in their Sunday school classes. The course also provides an introduction to pedagogy in general and  pedagogy of children in particular and how this pedagogy can be applied to Sunday school.

Under kursen kommer kursdeltagarna att dela med sig av sina erfarenheter, och samarbeta med att sammanställa material och aktiviteter som kan användas i söndagsskoleundervisningen i de lokala kyrkorna, inklusive material som deltagarna tar upp under kursen.

Kursen kommer att innefatta följande moduler:

Module 1, Introduction to pedagogy in general and pedagogy of children  in particular. 

Delkurs 2: Söndagsskolan som en plats för tillväxt och lärande.

Delkurs 3: Introduktion till det liturgiska året för den syrisk-ortodoxa kyrkan av Antiokia och hur detta kan kommuniceras till barn i olika åldrar.

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas deltagaren ha:

  • utvecklat en grundläggande förståelse för pedagogiska principer för att arbeta med barn
  • fått erfarenhet av att reflektera och dela perspektiv på söndagsskolans roll i kyrkans liv
  • deepened their understanding on how to apply pedagogy of children in Sunday school
  • utvecklat en medvetenhet om söndagsskolan som en plats för tillväxt och lärande
  • breddat sin förståelse för kyrkoåret i den syrisk-ortodoxa kyrkan i Antiokia och hur man kan använda detta i söndagsskolan.
  • reflekterat över sin egen kunskapsutveckling genom livet och relatera den till sin roll som pedagog och hur sådan kunskap kan användas för att stödja våra hjälpledare.
  • utvecklat en medvetenhet om hur man bäst kan integrera elevernas erfarenheter i undervisningen.

Krav för deltagande

Studenterna förväntas delta i all kursverksamhet, både genom att vara närvarande och ta en aktiv roll i varje kurstillfälle, samt genom att slutföra uppgifter som ska göras utanför schemalagda lektioner. Om deltagarna missar lektioner kan de behöva göra extra uppgifter för att uppfylla kursens deltagandekrav. För att kursen ska anses vara genomförd krävs 80 % närvaro som inkluderar slutförande av inlämningsuppgifter.

Ytterligare information 

Upplägg på kursen 50% distans

Undervisning, deltagande och kontakt med lärare och andra deltagare sker främst genom skolans lärplattform Canvas.

Du kommer att ha två kvällars schemalagd undervisning

är du ena kvällen kommer att ha undervisning inom den kurs som du har valt och delta och diskutera med din kursledare och med deltagare i kursen.

Den andra kvällen kommer att vara en öppen föreläsning där du tillsammans med andra deltagare inom det syriska seminariets andra kurser kommer att diskutera och arbeta med frågor som är aktuella för den Syrisk Ortodoxa kyrkan och dagens samhälle. Där kommer du som deltagare att få ett starkt inflytande över vilka ämnen som diskuteras och bearbetas. Du kommer även att tillsammans med andra deltagare få presentera och aktivt lyfta fram era perspektiv och lösningar på aktuella frågeställningar. Inom folkbildning sker undervisningen inte enbart från lärare till deltagare utan också mellan deltagare och lärare, samt mellan deltagare och deltagare. Vi lär av varandra och tillsammans i grupp. De uppgifter som du får göra kan du med fördel göra tillsammans med andra deltagare på kursen. Du har även tillgång till kursmaterial, lärare och andra deltagare via Canvas utanför lektionstid. Ditt deltagande är avgörande för kursen!

Om en viss kurs har lågt deltagande kommer studenterna erbjudas plats på andra kurser inom seminariet.

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 1 år

Studietakt: 50%

Undervisningstyp: Distansundervisning
Undervisningsspråk: English and Syriac

Nivå: Seminarienivå

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är folkbokförda i Sverige.

Serviceavgift vid Sankt Ignatios folkhögskola:  Studenter måste betala en serviceavgift. Distanskurser (50%): 400 kr per kurs/termin

English