Sök
Stäng denna sökruta.

En teologisk utbildning i det Grekisk ortodoxa patriarkatet av Alexandria

Innan Covid-19-pandemin inledde Sankt Ignatios diskussioner med det grekisk-ortodoxa partriarkatet i Alexandria i syfte att etablera ett samarbetsprojekt för att främja vidareutvecklingen av teologisk utbildning på den afrikanska kontinenten. Måndagen den 23 maj 2022 reste en delegation från Sankt Ignatios till Alexandria för ett uppföljningsmöte med Patriark Theodore II, påve och patriarken över hela Afrika. Delegationen bekräftade sitt åtagande att etablera en forskarutbildning skräddarsydd efter behoven hos studenter och församlingspedagoger på den afrikanska kontinenten. Sankt Ignatios avser att arbeta tillsammans med patriarkatet i Alexandria för att vidareutbilda och stärka ledare och lärare involverade i teologisk utbildning.

English