Sök
Stäng denna sökruta.

Utbildar drabbade barn från kriget i Ukraina

I samarbete med House of Ukraine så har Sankt Ignatios också sökt finansiering från Region Stockholms kulturförvaltning för ett projekt som vill stödja föräldrar till barnen från Ukraina att ta aktiv del i dera barns studier. Många barn från Ukraina står nu inför utmaningen att dels hantera det svenska skolsystemet medan de också följer sin skolgång online från hemlandet. Även om de integreras och anpassar sig till det svenska skolsystemet vill de flesta familjerna återvända till Ukraina så fort det är möjligt. De vill därför inte överge distansstudierna och den ukrainska läroplanen. Många barn studerar på det här viset på kvällar och helger och är i stort behov av stöd från både lärare och föräldrar för att klara av både den Svenska och den ukrainska skolan samtidigt. Det här projektet för samman barnen, lärarna och föräldrarna så att lärarnas undervisning kan stödja lärandet även i hemmet genom föräldrarna. Projektets mål är att ge föräldrar och barn en möjlighet att ta grundade beslut angående deras utbildning, så de inte kommer efter gentemot hemlandets läroplan medan de samtidigt integreras i det svenska skolsystemet. Projektet genomförs fram till och med 2023-08-31, vilket betyder att det är möjligt att stödja elever i deras förberedelser för nationella prov i Ukraina som äger rum i maj. I och med detta är de också väl förberedda för att fortsätta det nya läsåret i det svenska skolsystemet om de beslutar sig för att stanna.

English