Swedish version coming soon

Sök
Stäng denna sökruta.

Dr. Abate Gobena försvarade framgångsrikt sin doktorsavhandling.

fader Abate Gobena
Fr. Abate Gobena, PhD

Dr. Abate Gobena försvarade framgångsrikt sin doktorsavhandling “Sanctity and Environment in Ethiopian Hagiography: The Case of Gedle Gebre Menfes Qiddusat”, för en filosofie doktorsexamen i teologi (Östkyrliga studier: kyrkohistoria) handled av Samuel Rubenson, professor i österländska kristna studier, Stockholms högskola och Thomas Arentzen, Docent i Kyrkohistoria, Uppsala Universitet.

Evenemanget ägde rum den 31 oktober på Enskilda Högskolan Stockholm. Opponenten Susan Ashbrook Harvey, professor i religionsvetenskap, Brown University, deltog online.

I examinations kommittén satt prof. Petra Carlsson, prof. Ingvild Sælid Gilhus och prof. Stephan Borgehammar.

Abstract
De ursprungliga skogarna i Etiopiens centrala och norra högland är nästan helt begränsade till de "heliga lundarna" som omger kyrkorna och klostren i den etiopisk-ortodoxa Tewahido-kyrkan. I etiopisk tradition börjar helighet från Tabot på kyrkans altare och sträcker sig till den yttre periferin av kyrkans område. Kyrkskogar tjänar som skugga och skydd för det heliga och ses som integrerade delar av kyrkogården. The Act of Gebre Menfes Qiddus (GGMQ) är en etiopisk hagiografisk text. Den skildrar helgonets liv och kamp i vildmarken täckt av skogar och berg. Hagiografiska texter som GGMQ är i Etiopien inte bara historiska uppteckningar, utan texter kopplade till de dagliga liturgiska gudstjänsterna som formar deras läsares och lyssnares uppfattningar och handlingar. Syftet med avhandlingen är att analysera hur GGMQ presenterar relationen mellan helgonet och naturen för att se om det finns ett samband med hur den etiopiska traditionen har bevarat kyrkoskogarna och ansett dessa vara heliga utrymmen. Syftet uppnås genom en närläsning av texten med fyra utvalda teman som analytiska instrument: asketisk främlingskap, samexistens med icke-mänsklig skapelse, identifikation med änglarna och försoning av motsatser. Analysen och det faktum att GGMQ är en av de mest vördade texterna, läst och hörd med stor liturgisk högtidlighet, visar att det finns goda skäl att tro att den ständiga läsningen av GGMQ har haft en betydande inverkan på läsarnas syn på det ömsesidiga samlivet mellan mänsklig och icke-mänsklig skapelse och utvecklingen av en medvetenhet om behovet av att bevara vildmarken.

Du kan ladda ner Dr. Abate Gobenas avhandling här

En intervju med Dr. Abate Gobena kommer snart att finnas på Enskilda Högskolan Stockholms hemsida..

English