Swedish version coming soon

Sök
Stäng denna sökruta.

Internationell konferens om tillbedjan och lärjungaskap  

Sankt Ignatios College och Lausanne Orthodox Initiative var värdar för en internationell konferens som främjade samtal och dialog mellan ortodoxa och evangeliska kristna på temat liturgi/tillbedjan och kristet lärjungaskap. 

Konferensen ägde rum 10-13 september 2023 på Ad Astra Conference Centre, Västra Mälarehamnen 9, 151 36 Södertälje, Stockholm, Sverige.


Den internationella konferensen om liturgi och kristen bildning, sponsrad av Sankt Ignatios College och Lausanne Orthodox Initiative, avslutades på morgonen den 13 september. Två hela dagar med presentationer från ett brett spektrum av ämnen av ortodoxa, evangelikanska och pingstkyrkliga forskare genererade konstruktiva och givande samtal bland konferensdeltagarna. Konferensdeltagare kom från Europa, Nordamerika och Sri Lanka. Syftet med konferensen var att bygga relationer mellan konferensdeltagare och att utveckla ett nätverk mellan ortodoxa, evangeliska och pingsttraditioner för att fortsätta de samtal och det arbete som påbörjats vid detta möte. Konferensarrangörerna planerar att publicera de papers som presenterades på konferensen i en publikation.

English