Sök
Stäng denna sökruta.

Gemensamt teologiskt institut i Lalibela, Etiopien

Som en del av det pågående samarbetet för bevarandet av den etiopiska kyrkans kulturarv (särskilt de hotade medeltida kyrkorna i Lasta-regionen, runt Lalibela) besökte en delegation från den etiopisk-ortodoxa kyrkan Sverige i slutet av augusti och början av september. Inbjudan kom från Föreningen för bevarande av det etiopiska kulturarvet, Institutionen för kulturvård på Göteborgs universitet och Svenska kyrkan. Lalibela är en av de heligaste platserna i den Tewahedo-ortodoxa traditionen, utsedd till ett världsarv och ett viktigt centrum för etiopisk andlighet, pilgrimsfärd och arkeologi. Sankt Ignatios tog emot delegationen i Södertälje, ledd av Abba Tsigeselassie Mezgebu, dekanus för Lalibela-kyrkorna, och Dr Alebachew Belay som representerar Lalibela Institute of Heritage and Tourism studies. Delegationen vände sig till Sankt Ignatios med ett förslag om att etablera ett teologiskt utbildnings- och forskningscentrum i Lalibela tillsammans. En överenskommelse nåddes om att utarbeta ett samförståndsavtal. En delegation från Sankt Ignatios kommer att resa till Lalibela i början av 2023 för att gemensamt utforska vägar för samarbete och för att ytterligare utarbeta villkoren för ett formellt avtal.

English