Swedish version coming soon

Sök
Stäng denna sökruta.

Magisterprogram i Internationella Relationer och Ekumenik (60 hp)

Det nya 1-års magisterprogrammet i Internationella relationer och ekumeniksom erbjuds av Enskilda Högskolan Stockholm, syftar till att utbilda framtida specialister inom arbetet med internationella och inomkyrklig relationer.

Relationerna mellan olika kyrkofamiljer utvecklas ständigt. Gamla samarbetsmetoder och konflikter mellan kyrkor mattas av, medan nya uppstår. Dessa utvecklingsprocesser har både teologiska och socialpolitiska orsaker. I detta magisterprogram utvecklas möjligheten att analysera och förbättra förutsättningarna för relationerna mellan olika kyrkofamiljer, samt kyrkans externa relationer med samhället och andra religioner.

Efter examinering har studenten möjlighet att hantera frågor rörande internationella relationer och ekumenik, inklusive kyrkans diplomati, religiös politik och säkerhet. Utbildningen kvalificerar studenten att arbeta inom yrkesområden som ekumenik och utrikesfrågor inom icke-statliga kristna organisationer, liksom inom andra internationella organisationer.

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 1 år, 60 hp

Studietakt: Heltid (100%)

Studietider: Dagtid
Undervisningstyp: Campus eller online
Undervisningsspråk: Engelska
Studieplats: Campus Bromma & Campus Södertälje

Nivå: Högskola

Arrangör: Teologiska Högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm)
Krav:

För sökande krävs en kandidatexamen i teologi/religionsstudier motsvarande 180 hp eller en examen inom ett annat område som inkluderar religionsstudier eller teologiska kurser på minst 60 hp, inklusive en uppsats på minst 15 hp. Minst 15 hp ska vara inom Östkyrkliga studier eller inom ett jämförbart område. Studenter med andra relevanta utbildningar eller en utländsk examen som motsvarar kraven kan bli antagna efter ett personligt omdöme och en tentamen.

Studenter kan i vissa fall bli antagna direkt till den senare delen av utbildningen (61–120 hp) under förutsättning att kraven på förkunskaper är uppnådda.

Sökande måste lämna ett motivationsbrev.

Studenter måste också kunna visa upp goda kunskaper i engelska motsvarande engelska nivå 6 i det svenska skolsystemet. Studenter som inte kommer från Sverige, eller som inte kan verifiera sina kunskaper i engelska, behöver genomgå ett internationellt godkänt kunskapstest, till exempel TOEFL IELTS eller motsvarande.

Kursavgifter: Studier vid Teologiska högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm) är avgiftsfria för studenter som är medborgare i Sverige eller annat EU-land och för personer med uppehållstillstånd i Sverige. Information om kursavgifter för internationella studenter finns på https://ehs.se/tuition-fees

English