Swedish version coming soon

Sök
Stäng denna sökruta.

Magisterprogram i Internationella Relationer och Ekumenik (120 hp)

Masterprogrammet i Internationella relationer och ekumenik, som erbjuds av Teologiska Högskolan i Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm), fokuserar på att utbilda framtida specialister och akademiker inom arbetet med internationella och inomkyrkliga relationer.

Relationerna mellan olika kyrkofamiljer utvecklas ständigt. Gamla samarbetsmetoder och konflikter mellan kyrkor mattas av, medan nya uppstår. Dessa utvecklingsprocesser har både teologiska och socialpolitiska orsaker. I detta masterprogram utvecklas möjligheten att analysera och förbättra förutsättningarna för relationerna mellan olika kyrkofamiljer, samt kyrkans externa relationer med samhället och andra religioner.

Efter examinering har studenten möjlighet att hantera frågor rörande internationella relationer och ekumenik, inklusive kyrkans diplomati, religiös politik och säkerhet. Utbildningen kvalificerar studenten att arbeta inom yrkesområden som ekumenik och utrikesfrågor inom icke-statliga kristna organisationer, liksom inom andra internationella organisationer. Programmet erbjuder dessutom en gedigen grund för fortsatta studier på en mer avancerad nivå.

Du hittar mer information om programmet här (pdf) eller på ehs.se

 

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 2 år, 120 högskolepoäng

Studietakt: Heltid (100%)

Studietider: Dagtid
Undervisningstyp: Campus eller online
Undervisningsspråk: Engelska
Studieplats: Campus Bromma & Campus Södertälje

Nivå: Högskola

Arrangör: Teologiska Högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm)
Krav:

De som ansöker till detta program behöver antingen ha en kandidatexamen på 180 ECTS-poäng i teologi eller religionsstudier, eller en annan examen där teologi eller religionsstudier ingår med minst 60 ECTS-poäng, inklusive en uppsats på minst 15 poäng. Minst 15 poäng ska vara i Östkyrkliga studier eller ett jämförbart ämne inom religionsstudier. Studenter som läst andra jämförbara ämnen eller har läst motsvarande ämnen utomlands, kan antas efter individuell prövning.

Studenter kan även få tillgång till en senare del av programmet (61–120 ECTS-poäng) med hjälp av en specialansökan, förutsatt att antagningskraven är uppnådda.

Sökande måste lämna ett motivationsbrev.

Kunskaper i engelska som krävs motsvarar engelska nivå 6 på gymnasienivå. Studenter som kommer från andra länder än Sverige och studenter som inte kan verifiera goda kunskaper i engelska, behöver göra ett internationellt godkänt prov, som TOEFL IELTS eller motsvarande.

Kursavgifter: Studier vid Teologiska högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm) är avgiftsfria för studenter som är medborgare i Sverige eller annat EU-land och för personer med uppehållstillstånd i Sverige. Information om kursavgifter för internationella studenter finns på https://ehs.se/tuition-fees

English