Swedish version coming soon

Masterprogram i Internationella relationer och ekumenik

Det nya masterprogrammet i Internationella relationer och ekumenik, som erbjuds av Teologiska Högskolan i Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm), fokuserar på att utbilda framtida specialister och akademiker inom arbetet med internationella och inomkyrkliga relationer.

Relationerna mellan olika kyrkofamiljer utvecklas ständigt. Gamla samarbetsmetoder och konflikter mellan kyrkor mattas av, medan nya uppstår. Dessa utvecklingsprocesser har både teologiska och socialpolitiska orsaker. I detta masterprogram utvecklas möjligheten att analysera och förbättra förutsättningarna för relationerna mellan olika kyrkofamiljer, samt kyrkans externa relationer med samhället och andra religioner.

Efter examinering har studenten möjlighet att hantera frågor rörande internationella relationer och ekumenik, inklusive kyrkans diplomati, religiös politik och säkerhet. Utbildningen kvalificerar studenten att arbeta inom yrkesområden som ekumenik och utrikesfrågor inom icke-statliga kristna organisationer, liksom inom andra internationella organisationer. Programmet erbjuder dessutom en gedigen grund för fortsatta studier på en mer avancerad nivå.

Du hittar mer information om programmet här.

Teologiska högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm) 

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 2 år, 120 högskolepoäng

Studietakt: Heltid (100%)

Studietider: Dagtid
Undervisningstyp: Campus eller On-line
Undervisningsspråk: Engelska
Studieplats: Campus Bromma & Campus Södertälje

Nivå: Högskola

Arrangör: Teologiska Högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm)
Krav:

För att bli antagen till programmet behöver den sökande ha antingen en kandidatexamen i teologi/religion som består av 180 högskolepoäng, eller examen inom något annat ämne varav minst 60 poäng består av religiösa eller teologiska ämnen, inklusive en avhandling på minst 15 poäng.
Studenter kan i vissa fall bli antagna direkt till den senare delen av utbildningen (61–120 högskolepoäng) under förutsättning att kraven på förkunskaper är uppnådda.
Studenter från andra länder än Sverige, eller studenter som inte kan verifiera tillräckliga kunskaper i engelska måste genomgå ett internationellt godkänt test, till exempel TOEFL, IELTS eller motsvarande.

Kursavgifter: Studier vid Teologiska högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm) är avgiftsfria för studenter som är medborgare i Sverige eller annat EU-land och för personer med uppehållstillstånd i Sverige. Information om kursavgifter för internationella studenter finns på https://ehs.se/tuition-fees

SV