Swedish version coming soon

Sök
Stäng denna sökruta.

Syrisk teologi - Yulfono

Översikt

Kursen är uppdelad i fyra (4) moduler som berör teologi och kyrkans praktiska liv. Det kommer att vara en examination per modul. Deltagarna kommer att bli introducerade till citeringstekniker och grundläggande akademiskt skrivande.

Introduktion till teologi

  1. Bibelstudier: Introduktion till skrifter och deras plats inom kyrkan.
  2. Kyrkohistoria och patristik: En överblick över den syrisk-ortodoxa kyrkan av Antiokias historia och kyrkofäder.
  3. Dogmatisk teologi: introduktion till trons dogmer såsom treenigheten och inkarnationen,
  4. Liturgi: Introduktion till det liturgiska livet och det syrisk-ortodoxa kyrkan av Antiokias praxis.

 

Mål 

Vid slutet av kursen ska studenterna kunna:

  • Förklara och reflektera kring den tidiga kyrkan, den syriska traditionens uppkomst, samt kontexten kring dess uppkomst.
  • Förstå och reflektera kring kyrkofädernas teologiska bidrag till den syriska traditionen.
  • Visa grundläggande kunskap och förståelse för den Syrisk-ortodoxa kyrkans liturgiska liv.
  • Tillsammans med andra reflektera över utmaningar och möjligheter för den syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige och för framtiden.
  • Identifiera den syriska traditionens viktigaste källor.

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 1 år

Studietakt: Deltid (50%)

Undervisningstyp: Distans (online)
Undervisningsspråk: Svenska, engelska, syrianska och arabiska

Nivå: Seminarienivå

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är folkbokförda i Sverige.

Serviceavgift: Studenter måste betala en serviceavgift. Distanskurser (50%): 400 kr per kurs/termin 

English