Swedish version coming soon

Sök
Stäng denna sökruta.

Praktisk information

Här samlas viktig information som hjälper dig att göra det bästa av dina studier hos oss

Nivåer på Sankt Ignatios College

Alla våra kurser och program är kategoriserade utifrån fyra olika nivåer, vilket ger en indikation om vilka förkunskaper som krävs. 

Seminarienivå: Denna nivå kräver en bra grundutbildning. Studenter bör kunna läsa en text och reflektera kritiskt kring den, samt kunna uttrycka sina åsikter både muntligt och skriftligt. De flesta kurser på seminarienivå kräver god förståelse av muntlig och skriftlig engelska och studenterna förväntas kunna läsa texter och skriva uppsatser på engelska. Dessa kurser ges på gymnasial nivå.

Seminarienivå - eftergymnasial nivå: At this level students should have a high general level of education (equivalent to gymnasium level in Sweden) and must be able to read and understand academic writing in English. They will be expected to express themselves fluently and clearly in English at an advanced level. These courses are at the post secondary
school level.

Universitetsnivå: På denna nivå behöver studenterna ha en utbildningsnivå som motsvarar svensk gymnasium och kunna läsa, förstå och skriva akademiska texter på engelska. De förväntas kunna uttrycka sig klart och tydligt på flytande engelska.

Studietakt

Sankt Ignatios folkhögskola

Heltidstudier (100 %): Studenter som läser på heltid förväntas ägna minst 40 timmar per vecka åt sina studier (jämförbart med ett heltidsjobb). Av dessa 40 timmar är 20 lärarledda, oftast 4 timmar per dag, 5 dagar i veckan.

Deltidstudier (50 %): Studenter som läser på deltid förväntas ägna minst 20 timmar per vecka åt sina studier. Av dessa 20 timmar är 10 lärarledda, oftast 2 timmar per dag, 5 dagar i veckan.

Deltidsstudier (25 %): Studenter som läser på deltid på 25 % förväntas ägna minst 10 timmar per vecka åt sina studier. Av dessa 10 timmar är 5 lärarledda, oftast 1 timme per dag, 5 dagar i veckan.
 
Högskola

Heltidstudier (100 %): 30 poäng per termin (60 poäng per år)

Deltidstudier (50 %): 15 poäng per termin (30 poäng per år)

Semester start and Registration

Here you will find information about the start of the new academic year soon. 

Schema

Here you will find information about how to find your schedule.

Register

Många kurser använder den digitala plattformen Canvas för att förmedla information om klasser och uppgifter. Du hittar information om hur man registrerar sig på Canvas här.

Samtliga tewahedo-program och -kurser som hålls på tigrinja och amarinja använder sig av den digitala plattformen Moodle. Studenter kommer att få en länk till denna via e-post.

Notera att för att få tillgång till dessa digitala plattformar behövs ett eduID lösenord, Eftersom det kan ta några dagar att få ett sådant är det klokt att registrera sig så snart som möjligt. Du hittar information om eduID-registrering här.

Om du saknar ett svenskt personnummer kommer du inte att kunna registrera dig med eduID. För att få hjälp med detta kontakta din kursadministratör.

For University College programs and courses, information about grades and results is provided on a different platform called Ladok för information om kurser och för studieresultat.Du hittar information om hur man registrerar sig på Ladok här.

Kontaktinformation

Kontakt med studenter sker främst via epost, det är därför viktigt att du håller din kontaktinformation uppdaterad. Om du ändrat epost-adress, telefonnummer eller hemadress sedan din ansökan, vänligen kontakta kursadministratören för att uppdatera informationen

kursadministrator@sanktignatios.org 

Dina studier

Dina lärare ansvarar för din utbildning under sina klasser. Om du har problem med dina studier ska du i första hand kontakta den ansvariga läraren. Om inte detta fungerar ska du ta kontakt med den utbildningsansvariga.

Counceling

Sankt Ignatios tar sina studenters välmående på stort allvar och alla studenter har möjlighet att söka hjälp hos en präst, som tjänar som kaplan på college, och hos en psykolog.

Särskilda behov

Om du har särskilda behov som kan påverka dina studier, var vänlig och meddela oss, helst innan kursen börjar. Om vi får veta dina behov i god tid kan det finnas möjlighet till extra stöd eller hjälpmedel. Det kan också finnas möjlighet till studiestöd via NAIS. Här hittar du en länk till deras hemsida

https://www.nais.uhr.se/#

Det är viktigt att du kan styrka dina behov med rätt dokumentation.

Förändrade omständighet / avsluta studier

Om dina omständigheter förändras så att du förhindras börja eller fortsätta dina studier är det viktigt att dig meddelar oss så snart som möjligt.

För information om registrering för program och kurser på Sankt Ignatios College, organiserade av Sankt Ignatios folkhögskola:

För att avsluta dina studier skickar du ett mail med ditt namn, efternamn, personnummer, samt namnet på kursen som du vill avsluta till antagning@sanktignatios.org (det räcker inte att meddela läraren eller att skicka ett meddelande via Canvas). Den som har avslutat sina studier innan den 15:e kursdagen behöver inte betala serviceavgiften, annars görs inga undantag från att betala avgiften.

Hantering av personuppgifter

Sankt Ignatios hanterar studenternas personuppgifter enligt svenska lag. Lagen ger dig rätt att veta vilken information vi har om dig. Kontakta studierektorn pierre.aziz.nehme@sanktignatios.org

för mer information.

English