Praktisk information

Här samlas viktig information som hjälper dig att göra det bästa av dina studier hos oss

Nivåer på Sankt Ignatios College

Alla våra kurser och program är kategoriserade utifrån tre olika nivåer, vilket anger vilka förkunskaper som krävs. 

Förberedande nivå: Kurser på förberedande nivå kräver grundutbildning. Denna utbildning motsvarar gymnasienivå.

Seminarienivå: Denna nivå kräver god kunskap och en grundläggande utbildning. Studenterna bör kunna läsa en text och reflektera kritiskt kring den samt kunna uttrycka sina åsikter både muntligt och skriftligt. De flesta kurserna kräver goda kunskaper i muntlig och skriftlig engelska och studenterna förväntas kunna läsa och skriva uppsatser på engelska. Utbildningen motsvarar gymnasienivå.

Seminarienivå - eftergymnasial nivå: På denna nivå behöver studenterna ha en utbildningsnivå som motsvarar svensk gymnasium och kunna läsa, förstå och skriva akademiska texter på engelska. De förväntas kunna uttrycka sig klart och tydligt på flytande engelska.

Universitetsnivå: På denna nivå behöver studenterna ha en utbildningsnivå som motsvarar svensk gymnasium och kunna läsa, förstå och skriva akademiska texter på engelska. De förväntas kunna uttrycka sig klart och tydligt på flytande engelska.

Studietakt

Sankt Ignatios folkhögskola

Heltidstudier (100 %): Studenter som läser på heltid förväntas ägna minst 40 timmar per vecka åt sina studier (jämförbart med ett heltidsjobb). Av dessa 40 timmar är 20 lärarledda, oftast 4 timmar per dag, 5 dagar i veckan.

Deltidstudier (50 %): Studenter som läser på deltid förväntas ägna minst 20 timmar per vecka åt sina studier. Av dessa 20 timmar är 10 lärarledda, oftast 2 timmar per dag, 5 dagar i veckan.

Deltidsstudier (25 %): Studenter som läser på deltid på 25 % förväntas ägna minst 10 timmar per vecka åt sina studier. Av dessa 10 timmar är 5 lärarledda, oftast 1 timme per dag, 5 dagar i veckan.
 
Teologiska Högskolan i Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm)

Heltidstudier (100 %): 30 poäng per termin (60 poäng per år)

Deltidstudier (50 %): 15 poäng per termin (30 poäng per år)

Registrering

För yrkesprogram och specialprogram och -kurser arrangerade av Sankt Ignatios folkhögskola måste du vara närvarande vid inskrivningen på terminens första dag (17 augusti 2020). Om du får förhinder måste du meddela skolans administration detta och sedan närvara senast tre veckor senare för att behålla din plats.

För information om registrering för program och kurser på Teologiska Högskolan i Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm), vänligen klicka på denna länk:

Länk till sida för registrering

Schema

Program och kurser arrangerade av Sankt Ignatios folkhögskola: Mer information om scheman finns på Canvas (se nedan).

Program och kurser på Teologiska Högskolan i Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm): Schemat för vårterminen 2020 finns här: (https://www.ehs.se/node/82). Sök på din kurstitel för att hitta rätt schema och välj sedan om det ska visas som text eller grafik. Du kan prenumerera på schemat och ladda ner det till din egen digitala kalender.

Lärare

Många kurser använder den digitala plattformen Canvas för att förmedla information om klasser och uppgifter. Du hittar information om hur man registrerar sig på Canvas här.

Samtliga tewahedo-program och -kurser som hålls på tigrinja och amarinja använder sig av den digitala plattformen Moodle. Studenter kommer att få en länk till denna via e-post.

Notera att för att få tillgång till dessa digitala plattformar behövs ett eduID lösenord, Eftersom det kan ta några dagar att få ett sådant är det klokt att registrera sig så snart som möjligt. Du hittar information om eduID-registrering här.

Om du saknar ett svenskt personnummer kommer du inte att kunna registrera dig med eduID. För att få hjälp med detta kontakta din kursadministratör.

För program och kurser på Teologiska Högskolan i Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm) används plattformen Ladok för information om kurser och för studieresultat.Du hittar information om hur man registrerar sig på Ladok här.

Kontaktinformation

Kontakt med studenter sker främst via epost, det är därför viktigt att du håller din kontaktinformation uppdaterad. Om du ändrat epost-adress, telefonnummer eller hemadress sedan din ansökan, vänligen kontakta kursadministratören för att uppdatera informationen

kursadministrator@sanktignatios.org 

Dina studier

Dina lärare ansvarar för din utbildning under sina klasser. Om du har problem med dina studier ska du i första hand kontakta den ansvariga läraren. Om inte detta fungerar ska du ta kontakt med den utbildningsansvariga.

Pastoral hjälp och support för mental hälsa

Sankt Ignatios tar sina studenters välmående på stort allvar och alla studenter har möjlighet att söka hjälp hos en präst, som tjänar som kaplan på college, och hos en psykolog.

Särskilda behov

Om du har särskilda behov som kan påverka dina studier, var vänlig och meddela oss, helst innan kursen börjar. Om vi får veta dina behov i god tid kan det finnas möjlighet till extra stöd eller hjälpmedel. Det kan också finnas möjlighet till studiestöd via NAIS. Här hittar du en länk till deras hemsida

https://www.nais.uhr.se/#

Det är viktigt att du kan styrka dina behov med rätt dokumentation.

Förändrade omständighet

Om dina omständigheter förändras så att du förhindras börja eller fortsätta dina studier är det viktigt att dig meddelar oss så snart som möjligt.

Hantering av personuppgifter

Sankt Ignatios hanterar studenternas personuppgifter enligt svenska lag. Lagen ger dig rätt att veta vilken information vi har om dig. Kontakta studierektorn pierre.aziz.nehme@sanktignatios.org

för mer information.