Swedish version coming soon

Praktisk information

Här samlas viktig information som hjälper dig att göra det bästa av dina studier hos oss

Nivåer på Sankt Ignatios College

Alla våra kurser och program är kategoriserade utifrån fyra olika nivåer, vilket ger en indikation om vilka förkunskaper som krävs. 

Förberedande nivå: Kurser på förberedande nivå kräver bara grundutbildning. Dessa kurser ges på gymnasial nivå.

Seminarienivå: Denna nivå kräver en bra grundutbildning. Studenter bör kunna läsa en text och reflektera kritiskt kring den, samt kunna uttrycka sina åsikter både muntligt och skriftligt. De flesta kurser på seminarienivå kräver god förståelse av muntlig och skriftlig engelska och studenterna förväntas kunna läsa texter och skriva uppsatser på engelska. Dessa kurser ges på gymnasial nivå.

Seminarienivå - eftergymnasial nivå: På denna nivå behöver studenter ha en utbildningsnivå som motsvarar svenskt gymnasium, samt kunna läsa och förstå akademiska texter på engelska. De förväntas också kunna uttrycka sig klart och tydligt på flytande engelska. Dessa kurser ges på eftergymnasial nivå.

Universitetsnivå: På denna nivå behöver studenterna ha en utbildningsnivå som motsvarar svensk gymnasium och kunna läsa, förstå och skriva akademiska texter på engelska. De förväntas kunna uttrycka sig klart och tydligt på flytande engelska.

Studietakt

Sankt Ignatios folkhögskola

Heltidstudier (100 %): Studenter som läser på heltid förväntas ägna minst 40 timmar per vecka åt sina studier (jämförbart med ett heltidsjobb). Av dessa 40 timmar är 20 lärarledda, oftast 4 timmar per dag, 5 dagar i veckan.

Deltidstudier (50 %): Studenter som läser på deltid förväntas ägna minst 20 timmar per vecka åt sina studier. Av dessa 20 timmar är 10 lärarledda, oftast 2 timmar per dag, 5 dagar i veckan.

Deltidsstudier (25 %): Studenter som läser på deltid på 25 % förväntas ägna minst 10 timmar per vecka åt sina studier. Av dessa 10 timmar är 5 lärarledda, oftast 1 timme per dag, 5 dagar i veckan.
 
Teologiska högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm)

Heltidstudier (100 %): 30 poäng per termin (60 poäng per år)

Deltidstudier (50 %): 15 poäng per termin (30 poäng per år)

Semester start and Registration

För information om registrering för program och kurser på Sankt Ignatios College, organiserade av Sankt Ignatios folkhögskolaTerminen börjar Monday, August 16.

För Program- och Campus-studenter: Registreringsdatum och plats varierar för varje kurs.Registrerings- och introduktions-möten är obligatoriska och kommer att hållas under vecka 34. Du hittar mer information om tid och plats för registrering på din kurs eller ditt program via denna länk. Studenter förväntas vara på plats i tid. Under introduktionsmötet kommer du att få all nödvändig information om ditt program/din kurs och om läsåret. Du kommer även att få möjlighet att träffa dina lärare, administrationspersonal och medstudenter.


Om du får akuta hinder och inte kan vara med på regiserings- och introduktions-mötet, vänligen meddela detta till kursadministrator@sanktignatios.org i förtid och förklara
din situation. Studenter som inte kommer till registrerings- och introduktions-mötet, och inte meddelar förhinder i förtid, kommer att förlora sin plats på programmet/kursen.

För studenter som ska studera på distans: Du kan registrera dig genom den relevanta studentportalen (“Canvas” eller “Moodle”) vid valfritt tillfälle under den första veckan (vecka 33). Du måste logga in och fullfölja den första uppgiften (”Presentera dig själv”). Om du får förhinder och inte kan vara aktiv online under första veckan, vänligen meddela detta till kursadministrator@sanktignatios.org i förtid och förklara din situation.

Undervisning för alla program och kurser (på plats och distans) startar week 33, Thursday, August 18th.

Those who will be staying at a seminary may move in the week before registration.

För information om registrering för program och kurser på Teologiska Högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm), vänligen klicka på denna länk:

Länk till sida för registrering

Schema

Program och kurser arrangerade av Sankt Ignatios folkhögskola: Mer information om scheman finns på Canvas (se nedan).

Program och kurser på Teologiska Högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm): Schemat för höstterminen 2021 finns här. Sök på din kurstitel för att hitta rätt schema och välj sedan om det ska visas som text eller grafik. Du kan prenumerera på schemat och ladda ner det till din egen digitala kalender.

Lärare

Många kurser använder den digitala plattformen Canvas för att förmedla information om klasser och uppgifter. Du hittar information om hur man registrerar sig på Canvas här.

Samtliga tewahedo-program och -kurser som hålls på tigrinja och amarinja använder sig av den digitala plattformen Moodle. Studenter kommer att få en länk till denna via e-post.

Notera att för att få tillgång till dessa digitala plattformar behövs ett eduID lösenord, Eftersom det kan ta några dagar att få ett sådant är det klokt att registrera sig så snart som möjligt. Du hittar information om eduID-registrering här.

Om du saknar ett svenskt personnummer kommer du inte att kunna registrera dig med eduID. För att få hjälp med detta kontakta din kursadministratör.

För program och kurser på Teologiska Högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm) används plattformen Ladok för information om kurser och för studieresultat.Du hittar information om hur man registrerar sig på Ladok här.

Kontaktinformation

Kontakt med studenter sker främst via epost, det är därför viktigt att du håller din kontaktinformation uppdaterad. Om du ändrat epost-adress, telefonnummer eller hemadress sedan din ansökan, vänligen kontakta kursadministratören för att uppdatera informationen

kursadministrator@sanktignatios.org 

Dina studier

Dina lärare ansvarar för din utbildning under sina klasser. Om du har problem med dina studier ska du i första hand kontakta den ansvariga läraren. Om inte detta fungerar ska du ta kontakt med den utbildningsansvariga.

Pastoral hjälp och support för mental hälsa

Sankt Ignatios tar sina studenters välmående på stort allvar och alla studenter har möjlighet att söka hjälp hos en präst, som tjänar som kaplan på college, och hos en psykolog.

Särskilda behov

Om du har särskilda behov som kan påverka dina studier, var vänlig och meddela oss, helst innan kursen börjar. Om vi får veta dina behov i god tid kan det finnas möjlighet till extra stöd eller hjälpmedel. Det kan också finnas möjlighet till studiestöd via NAIS. Här hittar du en länk till deras hemsida

https://www.nais.uhr.se/#

Det är viktigt att du kan styrka dina behov med rätt dokumentation.

Förändrade omständighet / avsluta studier

Om dina omständigheter förändras så att du förhindras börja eller fortsätta dina studier är det viktigt att dig meddelar oss så snart som möjligt.

För information om registrering för program och kurser på Sankt Ignatios College, organiserade av Sankt Ignatios folkhögskola:

För att avsluta dina studier skickar du ett mail med ditt namn, efternamn, personnummer, samt namnet på kursen som du vill avsluta till antagning@sanktignatios.org (det räcker inte att meddela läraren eller att skicka ett meddelande via Canvas). Den som har avslutat sina studier innan den 15:e kursdagen behöver inte betala serviceavgiften, annars görs inga undantag från att betala avgiften.

Hantering av personuppgifter

Sankt Ignatios hanterar studenternas personuppgifter enligt svenska lag. Lagen ger dig rätt att veta vilken information vi har om dig. Kontakta studierektorn pierre.aziz.nehme@sanktignatios.org

för mer information.

English