Swedish version coming soon

Syrisk hymnologi

Den syrisk-ortodoxa kyrkan av Antiokia har en lång hymn- och poesitradition. Flera av de stora kyrkofäderna skrev musik och poesi och undervisade de troende med hjälp av dem. Efraim Syriern och Jacob av Sarug är två av de mest kända syrisk-ortodoxa hymnskaparna.

Denna kurs ger deltagarna en praktisk och teoretisk introduktion till den syrisk-ortodoxa hymnologiska traditionen och inbjuder dem att delta i denna rika tradition.

 

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 1 år

Studietakt: Deltid (50%)

Undervisningstyp: Distans
Undervisningsspråk: Svenska, engelska och syriska

Nivå: Seminarienivå

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är folkbokförda i Sverige.

Serviceavgift vid Sankt Ignatios Folkhögskola: Studenter måste betala en serviceavgift. Distanskurser (50%): 400 kr per kurs/termin 

SV