Swedish version coming soon

Sök
Stäng denna sökruta.

Kvalificerad scoutledarutbildning

Översikt

Kursen är baserad på den ortodoxa kyrkans tro och erbjuder ledarskapsträning för dem som arbetar med scoutgrupper, eller andra typer av ungdomsgrupper, och som vill få mer ansvar för ledarskapet och hanteringen av sådana grupper. Vi erbjuder teoretisk och praktisk träning där deltagarna kommer att få de färdigheter och kunskaper som behövs för att hjälpa till att leda ett ungdomsprojekt. De kommer också få lära sig hur man blir en tillitsfull och ansvarig kristen lärare. Deltagarna uppmuntras att relatera deras roll som ungdomsledare till den roll som ungdomsgrupper har i det större medborgerliga samhället.

Mål 

  • Utveckla en förståelse för ledarskap, projekt och konflikthantering
  • Tillsammans med andra reflektera över ens egna närmande till ledarskap i den frivilliga sektorn. 
  • Beskriva och kombinera olika ledarskapstekniker och resurser för att samarbeta med andra och leda ett team
  • Beskriva och använda tekniker och resurser för att planera och genomföra scoutprogram och projekt.
  • Kunna visa upp färdigheter som behövs för att planera och genomföra ett helt utomhuslägerAnsökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 1 år

Studietakt: Deltid (50%)

Undervisningstyp: Distans samt några campus-träffar
Undervisningsspråk: Svenska

Nivå: Seminarienivå

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Det krävs att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är folkbokförda i Sverige.

Serviceavgift vid Sankt Ignatios folkhögskola: Studenter måste betala en serviceavgift. Distanskurser (50%): 400 kr per kurs/termin  

English