Swedish version coming soon

Kvalificerad scoutledarutbildning

Denna kurs baseras på den ortodoxa kyrkans tro och erbjuder ledarutbildning för dem som arbetar i en scoutgrupp eller någon annan form av ungdomsgrupp och som vill utvecklas som ledare och ta större ansvar för en sådan grupp. Vi erbjuder både teoretisk kunskap och praktisk träning för att deltagarna ska få de redskap som behövs för att leda ett ungdomsprojekt. Deltagarna kommer att lära sig hur man blir en pålitlig och ansvarsfull kristen ledare och uppmanas att även använda sina erfarenheter från arbetet i ungdomsgrupper i ett större socialt sammanhang.

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 1 år

Studietakt: Deltid (50%)

Undervisningstyp: Distans samt några campus-träffar
Undervisningsspråk: Svenska

Nivå: Seminarienivå

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är folkbokförda i Sverige.

Serviceavgift vid Sankt Ignatios Folkhögskola: Studenter måste betala en serviceavgift. Distanskurser (50%): 400 kr per kurs/termin  

SV