Allmän kurs – Yrkeshögskoleförberedande (SeQf4)

Övergripande läranderesultat

Kunskaper

●Visa på fördjupade kunskaper inom flera arbets- eller studieområden, kunskaper om modeller och metoder inom de aktuella arbets- eller studieområdena.
●Visa på kunskaper i att samla in fakta, samt sammanställa och redovisa dessa.
● Visa på kunskaper om vilken roll tidigare erfarenhet och kunskap spelar för vuxnas lärande.


Färdigheter
● Välja och använda relevanta begrepp, teorier, modeller, material, verktyg och metoder inom ett arbets- eller studieområde; kommunicera på minst ett främmande språk inom aktuellt arbets- eller studieområde.
● Förstå och följa instruktioner och beskrivningar i sina uppgifter och slutföra uppgiften inom given tidsram
● Söka och kritiskt bearbeta fakta i sina uppgifter
● Planera sina studier och projekt såväl individuellt som i grupp
● Planera och genomföra sociala och pedagogisk aktiviteter
● Använda sig av olika vanligt förekommande digitala verktyg
● Aktivt delta i demokratiska processer och arbetsformer


Ansvar och självständighet
● Ta initiativ, reflektera, organisera och genomföra arbete och studier självständigt; självständigt behandla innehåll i ett arbets- eller studieområde som kan leda till vidare lärande och professionell utveckling; kritiskt värdera och förhålla sig självständig till valet av källor, värdera och dra slutsatser av egna och gemensamma resultat; ta ansvar i samarbete med andra och i begränsad utsträckning leda och utvärdera andras arbete.
● Visa på fördjupade kunskaper om inlärning och studieteknik
● Visa på fördjupade kunskaper om självskattning som verktyg för inlärning och personlig utveckling


Social förmåga
● Värdera och dra slutsatser av egna och gemensamma resultat i sina uppgifter samt ta emot och ge andra konstruktiv återkoppling
● Ta ansvar i samarbetet med andra i sina uppgifter
● Sätta egna mål för sin personliga utveckling och utmana sig själva att pröva på nya erfarenheter
● Behandla andra med respekt och beakta andras personliga integritet
● Ta egna initiativ till att delta i olika sammanhang, även sådana som medför ett ökat personligt eller kollektivt ansvar

 

Ämnen som ingår i kursen

Behörighetsgivande ämnen (obs: kan läsas som tema inom annat ämne)

 

  • Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
  • Samhällskunskap lal
  • Religionskunskap 1
  • Historia lal
  • Matematik 1a, 1b eller 1c
  • Engelska 5
  • Naturkunskap lal

 

Icke-behörighetsgivande ämnen som tillval

  • Träning och hälsa

Snabbfakta

Längd: 1,5-3 år
Studietakt:

100%

Studietider: Dagtid
Undervisningstyp: På campus
Undervisningsspråk: Svenska
Studieplats: Södertälje
Nivå:

Gymnasial nivå/SeQF 4

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Svensk grundskola eller Allmän kurs grund på folkhögskola

English