Ett program för den som vill förbereda sig för studier på yrkesvux (yrkesutbildningar inom komvux). Du fokuserar framförallt på en ökad kunskap i svenska som andraspråk och hur det svenska samhället fungerar.

Viktigt: individuella anpassningar kan göras för deltagare som behöver läsa delar av programmet på grundläggande nivå.

Kurser:

  • Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1, med inriktning yrkessvenska för vård och omsorg
  • Samhällskunskap 1a1
  • Matematik 1
  • Mänskliga rättigheter med fokus på funktionsrätt
  • Vardagsekonomi 
  • Kost och hälsa 1
  • Grundläggande vård och omsorg
  • Att arbeta som personlig assistent
  • Placement (work experience

 

English