Allmän kurs – personlig assistent

Kursens mål: är att ge deltagarna de kunskaper som behövs för att arbeta som personlig assistent för barn, ungdomar, vuxna och äldre.

Ämneskurser:

Svenska 1/ svenska som andraspråk 1 med inriktning yrkessvenska för vård och omsorg

Samhällskunskap 1a1

Vård- och omsorgsarbete 1

Kost och hälsa 1

Lärande i arbete – avslutande praktik i fyra veckor

Förkunskaper: svensk grundskola eller allmän kurs grund

Kursstarter 2021: 17 augusti

Ansökningsperioden: Ansökningsperioden öppnar den 15 mars 2021.

Snabbfakta

Längd: 1-2 år
Studietakt:

Deltid (50%) eller heltid (100%)

Undervisningsspråk: svenska; deltagarna har möjlighet att få språkstöd av lärare med amarinja som modersmål.
Studieplats: Campus Huddinge
Nivå:

Yrkesförberedande

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Kravet för inträde till programmet är att ha slutfört Grundnivå (SeQf nivå 2) eller motsvarande utbildning. Dessutom måste alla studenter vara minst 18 år gamla och officiellt registrerade i Sverige.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är medborgare i Sverige eller annat EU-land och för personer med uppehållstillstånd i Sverige. Studenter måste vara registrerade som boende i Sverige. 

Serviceavgift: Studenter måste betala en serviceavgift. Program på campus: 1200 kr per program/termin

SV