Ett program för den som vill lära sig mer om ortodox kyrklig tradition och samtidigt få grundläggande behörighet till studier på Allmän kurs på gymnasial nivå eller yrkesutbildningar inom Komvux. Du läser Allmän kurs på grundnivå (50%) och profilkurser (50%) från utbudet av kurser på Sankt Ignatios College där du kan fördjupa dig inom fyra kyrkotraditioner: Tewahedo, Koptisk, Syrisk eller Bysantinsk. Programmet hjälper dig också att förstå det svenska samhället bättre.

Kurser (på 50%):

  • Svenska grund / Svenska som andraspråk grund
  • Samhällskunskap grund
  • Religionskunskap grund
  • Matematik grund
  • Engelska grund

 

Profilkurser på Sankt Ignatios College (på sammanlagt 50%), till exempel:

  • Kyrkospråk: Ge’ez, Klassisk Syriska, Koptiska, Grekiska eller Kyrkoslaviska
  • Kyrkomusik inom din egen tradition


Observera att vissa kurser inom Sankt Ignatios College kräver en viss förkunskap. Du kan därför bli rekommenderad till en annan än den först valda kursen. För det kompletta utbudet för läsåret 2022/23 se: www.sanktignatios.org/sv/college/special-programs-courses/ www.sanktignatios.org/sv/college/special-programs-courses/ 

English