Swedish version coming soon

Sök
Stäng denna sökruta.

Syrisk ortodoxa kyrkans tro och liv (på Svenska)

Översikt

Kursen riktar sig främst till unga tjänare inom den syrisk-ortodoxa kyrkans två svenska ungdomsförening; SOKU och SOUF. Det övergripande syftet med kursen är att erbjuda SOKU och SOUF’s unga tjänare en möjlighet att både fördjupa sina teoretiska och praktiska kunskaper om sin kyrkas lära och liv, men också att utveckla sin förmåga att reflektera över, förklara och prata om vad de har lärt sig. Kursen består av fyra moduler: 

Modul 1: Den syrisk-ortodoxa kyrkan av Antiokias källor, behandlar de sätt tradition har uttryckts genom historia, det vill säga; genom skrifterna, kyrkofäderna, liturgi och kyrkolag.

Modul 2: Tro och kyrkohistoria, tar upp den syrisk-ortodoxa kyrkans historia och tro i relation till utvecklingar inom den tidiga kyrkan, med särskilt fokus på Antiokia.  

Modul 3: Patristik, fokuserar på betydelsefulla kyrkofäder tillhörande den syriska traditionen under fem olika epoker; den apostoliska, den förkalcedoniska, tiden efter den kalcedoniska, tiden efter den islamiska och den nuvarande. 

Modul 4, Liturgi, som tar upp viktiga aspekter av den Syrisk-ortodoxa kyrkans liturgiska liv, det vill säga dopets, konfirmationen och nattvardens mysterium, samt de dagliga bönerna (Šḥimo) och kyrkoårets böner (Fanqitho och Mʿadʿdono)

 

Mål 

Vid slutet av kursen ska studenterna kunna:

  • Förklara och reflektera kring den tidiga kyrkan, den syriska traditionens uppkomst, samt kontexten kring dess uppkomst.
  • Förstå och reflektera kring kyrkofädernas teologiska bidrag till den syriska traditionen.
  • Kunna uppvisa grundläggande kunskap och förståelse av den syrisk-ortodoxa kyrkan av Antiokias liturgiska liv.
  • Tillsammans med andra reflektera över utmaningar och möjligheter för den syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige och för framtiden.
  • Identifiera den syriska traditionens viktigaste källor.

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 1 år

Studietakt: Deltid (50%)

Undervisningstyp: Distans (online)
Undervisningsspråk: Svenska, engelska och syriska

Nivå: Folkhögskola

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är folkbokförda i Sverige.

Serviceavgift vid Sankt Ignatios folkhögskola: Studenter måste betala en serviceavgift. Deltidskurser på campus (50%): 600 kr per kurs/termin 

English