Swedish version coming soon

Syriska fäder II

Denna kurs bygger vidare på De syriska fäderna I , men kan även läsas som en separat kurs. Kursen täcker utvecklingen och utbredningen av den syrisk-ortodoxa kyrkan efter kristnandet av det romerska riket. Kursen fokus ligger på konciliet i Kalcedon och dess påverkan på den östliga kyrkan i allmänhet och det syrisk-ortodoxa kyrkan i synnerhet. Efter konciliet i Kalcedon upprätthölls i öst en dialog om konciliet men efter det arabiska rikets uppgång blev schismen permanent. Det arabiska rikets uppgångs konsekvenser för den syrisk-ortodoxa kyrkans självförståelse kommer att diskuteras. Som komplement till den historiska utvecklingen kommer viktiga texter av de syriska fäderna att läsas och diskuteras och i samband med dessa kommer centrala teologiska teman att gås igenom, som kyono, qnumo, ousia, kyono mrakbo, parsufo, kine och gmire. Utdrag ur syriska fäder från 300- till 800-talet kommer att läsas, bland dem Philoxenus av Mabbugh, Severus av Antiokia, Jakob av Sarugh, Jakob av Edessa, Kyrillos av Alexandria, Johannes av Efesos, Moses bar Kipho och Johannes av Dara.

 

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 1 år

Studietakt: Deltid (50%)

Undervisningstyp: Distans
Undervisningsspråk: Svenska och engelska

Nivå: Seminarienivå (kursen kräver inga förkunskaper)

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är folkbokförda i Sverige.

Serviceavgift: Studenter måste betala en serviceavgift. Distanskurser (50%): 400 kr per kurs/termin 

SV