Stephanie Poysti

Stephanie Poysti

Stephanie Poysti is our on-staff psychologist and a member of the Student Health Team. Her role is to support students in need of counselling, and also to assess candidates for the pastoral program and help them to discern and prepare for their vocation. Her experience is mainly from adult psychiatry. She is a licensed practitioner, trained in clinical diagnosis and cognitive behavioral therapy, and in neuropsychiatric and personality assessment. She is a member of Saint Anna of Novgorod Orthodox church. 

Stephanie Poysti är legitimerad psykolog och en del av elevhälsoteamet. Hennes roll är att erbjuda stödjande samtal för studenter, samt att bedöma sökande till pastorala programmet, och att underlätta för dem att besluta kring och förbereda sig för sin kallelse. Stephanie har framförallt erfarenhet ifrån vuxenpsykiatri, och är utbildad i klinisk diagnostik, kognitiv beteendeterapi, neuropsykiatrisk utredning samt personlighetsbedömning. Hon är medlem i Heliga Anna av Novgorod ortodoxa församling.  

Role 

Psychologist; Health Team Member

Email

stephanie.poysti@sanktignatios.org

EN