Swedish version coming soon

Yrkesprogram: Församlingspedagog

En församlingspedagog är en lärare och teolog som spelar en central roll i kyrkans liv och utveckling. Pedagogen inspirerar prästerskap och lekfolk till en fördjupad förståelse av sin tro samt hur denna kan relateras till världen utanför kyrkan. 

Studenter lär sig att skapa en trygg miljö i kyrkan där både församling och ledare kan utvecklas och stimuleras. Studenterna kommer efter utbildningen att vara väl rustade att möta de utmaningar som kyrkan står inför i dag.

Programmet leder till en masterexamen i teologi på Teologiska Högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm) med inriktning på östkyrkliga studier samt en yrkesexamen i pedagogiskt arbete, och berättigar till titeln malfono.

Du hittar mer information om programmet

Teologiska högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm)

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 2 eller 3 år

Studietakt: Heltid

Studietider: Dagtid, vissa helger & kvällar
Undervisningstyp: Campus
Undervisningsspråk: Engelska
Studieplats: Campus Södertälje & Campus Bromma

Nivå: Seminarienivå & Högskola (120 högskolepoäng)

Arrangör: Sankt Ignatios Folkhögskola och Teologiska Högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm)
Krav:

För att bli antagen till programmet behöver den sökande ha antingen en kandidatexamen i teologi/religion som består av 180 högskolepoäng, eller examen inom något annat ämne varav minst 60 poäng består av religiösa eller teologiska ämnen, inklusive en avhandling på minst 15 poäng. Minst 15 poäng ska vara inom östkyrkliga studier, eller motsvarande inom religiösa studier på en avancerad nivå. Studenter med motsvarande utbildning utomlands eller med annan relevant utbildning kan bli antagna efter personlig bedömning och prövning.
Studenter kan i vissa fall bli antagna direkt till den senare delen av utbildningen (61–120 högskolepoäng) under förutsättning att kraven på förkunskaper är uppnådda.
Studenter från andra länder än Sverige, eller studenter som inte kan verifiera tillräckliga kunskaper i engelska måste genomgå ett internationellt godkänt test, till exempel TOEFL, IELTS eller motsvarande.

Avgifter:

Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är medborgare i Sverige eller annat EU-land och för personer med uppehållstillstånd i Sverige. Studenter måste vara registrerade som boende i Sverige. 

Studier vid Teologiska högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm) är avgiftsfria för studenter som är medborgare i Sverige eller annat EU-land och för personer med uppehållstillstånd i Sverige. Information om kursavgifter för internationella studenter finns på  https://ehs.se/tuition-fees.

Serviceavgift vid Sankt Ignatios Folkhögskola: Studenter måste betala en serviceavgift. Program på campus: 1200 kr per program/termin.

SV