Swedish version coming soon

Pastoral-pedagogiska programmet

Prästen är central i kyrkans liv. Han firar liturgin tillsammans med församlingen, han samlar människor till bön och hjälper dem att finna rötterna till deras tradition. Prästen erbjuder omsorg och andlig vägledning till människor i svåra stunder. Prästen representerar kyrkan i samhället, han förrättar dop, bröllop och begravningar. Han förmedlar evangeliet genom sina predikningar och helighet genom sin livsstil.

Två dimensioner – ett andligt ledarskap och ett kommunikativt ledarskap – genomsyrar hela utbildningen. Genom dessa kan prästkandidaten få en vision om sin egen uppgift i kyrkan. I programmets pedagogiska del förbereds studenten för en yrkesroll som lärare och teolog inom den ortodoxa kyrkan.

Utbildningen innehåller ämnen som praktisk liturgik, pastoralteologi och kyrkans terminologi. Alla studenter som genomför programmet erhåller en kandidatexamen i teologi på Teologiska Högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm) med inriktning på östkyrkliga studier.

Du hittar mer information om programmet

Teologiska högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm)

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 4 år

Studietakt: Heltid 

Studietider: Dagtid, vissa helger & kvällar
Undervisningstyp: Campus
Undervisningsspråk: Engelska
Studieplats: Campus Södertälje (år 1-2) & Campus Bromma (år 3-4)

Nivå: Seminarienivå - eftergymnasial nivå och Högskola (180 högskolepoäng)

Arrangör: Sankt Ignatios Folkhögskola och Teologiska Högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm)
Krav:

För sökande krävs genomförd gymnasieutbildning. För mer information, se
www.universityadmissions.se/en/all-you-need-to-know1/applying-for-studies/entry-requirements/bachelors-level-requirements/
Ansökan måste kunna uppvisa goda kunskaper i engelska. Information om inträdeskraven för studier på kandidatnivå i Sverige finns här:
www.universityadmissions.se/en/all-you-need-to-know1/applying-for-studies/english-requirements/

Avgifter:

Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är medborgare i Sverige eller annat EU-land och för personer med uppehållstillstånd i Sverige. Studenter måste vara registrerade som boende i Sverige. 

Studier vid Teologiska högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm) är avgiftsfria för studenter som är medborgare i Sverige eller annat EU-land och för personer med uppehållstillstånd i Sverige. Information om kursavgifter för internationella studenter finns på  https://ehs.se/tuition-fees.

Serviceavgift vid Sankt Ignatios Folkhögskola: Studenter måste betala en serviceavgift. Program på campus: 1200 kr per program/termin.

SV