Swedish version coming soon

Sök
Stäng denna sökruta.

Pastoral-pedagogiska programmet

Prästen är central i kyrkans liv. Han firar liturgin tillsammans med församlingen, han samlar människor till bön och hjälper dem att finna rötterna till deras tradition. Prästen erbjuder omsorg och andlig vägledning till människor i svåra stunder. Prästen representerar kyrkan i samhället, han förrättar dop, bröllop och begravningar. Han förmedlar evangeliet genom sina predikningar och helighet genom sin livsstil.

I den pedagogiska delen av det pastoral-pedagogiska programmet kommer deltagarna att få en grundläggande förståelse för kyrkans teologiska och bibliska tradition och ges de verktyg som krävs för att de ska kunna kommunicera denna kunskap till andra. Deltagarna kommer att lära sig skapa en trygg och stimulerande undervisningsmiljö inom församlingen och hur man uppmuntrar till deltagande i kyrkans liv.

Utbildningen innehåller ämnen som praktisk liturgik, pastoralteologi och kyrkans terminologi. Alla studenter som genomför programmet erhåller en kandidatexamen i teologi på Teologiska Högskolan i Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm) med inriktning på östkyrkliga studier.

Du hittar mer information om programmet här.

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 4 år (heltid), 180 hp

Studietakt: Heltid (100%)

 

Studietider: Dagtid och vissa helger och kvällar
Undervisningstyp: På campus
Undervisningsspråk: Engelska
Studieplats: Campus Södertälje (år 1–2) & Campus Bromma (år 3–4)
Arrangör: Sankt Ignatios Folkhögskola och Teologiska Högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm)
Krav:

Sökande måste ha fullgjord gymnasieutbildning och uppvisa goda kunskaper i engelska. Inträdeskraven för studier på kandidatnivå i Sverige motsvarar engelska nivå 6 på gymnasienivå. Studenter som kommer från andra länder än Sverige och studenter som inte kan verifiera goda kunskaper i engelska, behöver göra ett internationellt godkänt prov, som TOEFL IELTS eller motsvarande.
För mer information besök: (www.universityadmissions.se)

Avgifter:

Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är medborgare i Sverige eller annat EU-land och för personer med uppehållstillstånd i Sverige. Studenter måste vara registrerade som boende i Sverige. 

Studier vid Teologiska högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm) är avgiftsfria för studenter som är medborgare i Sverige eller annat EU-land och för personer med uppehållstillstånd i Sverige. Information om kursavgifter för internationella studenter finns på  https://ehs.se/tuition-fees.

Serviceavgift vid Sankt Ignatios folkhögskola: Studenter måste betala en serviceavgift. Program på campus: 1200 kr per program/termin.

English