Swedish version coming soon

Sök
Stäng denna sökruta.

Kyrkoadministration

Översikt

Kyrkan är inte enbart en idé utan snarare ett gemensamt liv som kräver ordning. Den här kursen kommer att introducerar kyrkans organisatoriska strukturer för deltagarna. Förutom en introduktion i kyrkorätt (kanonisk) kommer deltagarna även skaffa sig färdigheter inom kommunikation, administration och ekonomisk förvaltning. Därtill kommer deltagarna utveckla en förståelse för ledarskap och den kompetens som behövs för att möta de förpliktelser och utmaningar som finns för de olika ledarskapsrollerna inom kyrkans organisation. 

Mål

Vid slutet av kursen ska studenterna kunna:

  • Beskriva kyrkans grundläggande kanon
  • Beskriva kyrkans organisatoriska struktur
  • Förklara kommunikation och administration inom kyrkan
  • Kunna göra en finansiell redovisning och generera bokslut
  • Navigera inom kyrkans styresstruktur och kyrkoliv
  • Utveckla färdigheter inom ledarskap och relatera praktiska administrativa färdigheter till sin egen och andras ledarskapsroller
  • Utveckla en personlig och gemensam medvetenhet om, och respekt för, administrativt arbete som en nödvändig tjänst för kyrkan

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 1 år

Studietakt: Deltid (50%) 

Studietider: Dagtid
Undervisningstyp: Distans (online)
Undervisningsspråk: Tigrinska, amhariska & svenska
Studieplats: Campus Södertälje

Nivå: Förberedande

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är folkbokförda i Sverige.

Serviceavgift vid Sankt Ignatios folkhögskola: 

Studenter måste betala en serviceavgift. Distanskurser (50%): 400 kr per kurs/termin  

English