Swedish version coming soon

Sök
Stäng denna sökruta.

Orthodox Theology & Leadership (2023-2024)

Denna kurs öppnar nya möjligheter för deltagare att studera tillsammans med studenter på pastoralpedagogiska programmet genom att följa delar av programmet som ges genom Sankt Ignatios Folkhögskola. Detta inkluderar en introduktion till kristen tro, samt moduler i homiletik, retorik, pedagogik och dynamiska workshops där deltagarna arbetar med material, frågor och erfarenheter som föranletts av deras studier.

 

Efter kursen kommer deltagarna att ha:

  • kommunicerat tydligt med andra, samarbetat i grupp och visat ledaregenskaper
  • utvecklat en djup förståelse för värdet av lärande
  • utvecklat motivation till en ständig personlig utveckling och bildning
  • utvecklat en stark förståelse för sina egna erfarenheter, värderingar och övertygelser (såväl som andras) och använde denna självmedvetenhet för att beslut och interaktion med andra
  • skapat starka relationer med andra och utvecklade en känsla av gemenskap och tillhörighet
  • bredda sin förståelse för kulturella, religiösa och samhälleliga frågor och tillämpade denna kunskap för att engagera sig i meningsfulla diskussioner och utveckla välgrundade åsikter och övertygelser

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 1 år

Studietakt: Part time (25 %)

Studietider: Dagtid
Undervisningstyp: På campus
Undervisningsspråk: Engelska
Studieplats: Campus Södertälje

Nivå: Seminarienivå

Arrangör: Teologiska högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm)
Krav:

Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är folkbokförda i Sverige.

Serviceavgift vid Sankt Ignatios folkhögskola: 

Studenter måste betala en serviceavgift. Distanskurser (50%): 400 kr per kurs/termin  

English