Nästa steg

När du har avslutat dina studier hos oss är du redo att antingen gå in i arbetslivet eller fortsätta studera.

Många av våra studenter vet redan innan de kommer till oss vad de vill jobba med och vilka kunskaper som krävs för att söka arbete inom de områdena. Flera av våra studenter går direkt in i arbetslivet genom en anställning eller genom att starta egna företag.

Andra använder utbildningen som en språngbräda in i fortsatta studier. Genom den utbildning vi tillhandahåller kan studenterna gå vidare till högskola/universitet och yrkeshögskola ellet till yrkesutbildningar, i den kommunala vuxenutbildningen, som leder till jobb inom till exempel barnomsorg och restaurang. Dessa utbildningar är vanligtvis ett- eller tvååriga.

För vissa studenter finns även möjlighet att förbereda sig för högskoleprovet, vilket också kan leda till ett antagande vid universitetet. Vi erbjuder studiehandledning för just detta. Studenter står själva för avgiften för högskoleprovet.

(Alla våra kurser är anpassade för att leda till ett yrke och) Vi stöttar våra elever genom att tillsammans med dem lägga upp studieplaner och skriva jobbansökningar. Under tiden hos oss får du stöd av en mentor som hjälper dig med råd om yrkesval och med att förstå hur arbetsmarknaden ser ut.

English