Swedish version coming soon

De ortodoxa traditionernas tro och liv (EHS)

Denna kurs önskar ge deltagarna en introduktion till de ortodoxa kyrkornas liv, tro och praktik, så som de ser ut i de bysantinska, koptiska, syriska traditionerna samt i tewahedo-traditionen. Deltagarna kommer att lära sig hur dessa traditioner uttrycks i liturgin, historien, dogmen, monasticism, spiritualitet och samtida kyrkoliv. Det kommer att finnas möjlighet att fundera över och diskutera frågor som hur det liturgiska livet kan avslöja världens existentiella mening, hur olika regimer och sociopolitiska förutsättningar har format de ortodoxa kyrkorna och hur dogmerna utvecklats, och hur utvecklingen av kristologin ledde till en schism mellan de orientala och de bysantinska kyrkorna.

Deltagarna kommer slutligen att fundera över kyrkans liv utifrån kyrkans närvaro i samtiden. Ämnen som organisation och kanonisk rätt kommer att tas upp, liksom de utmaningar dessa traditioner möter i ett modernt västerländskt samhälle.

Utifrån detta breda pan-ortodoxa perspektiv kommer deltagarna att få en god överblick av denna fascinerande kristna tradition. Deltidsprogrammet, som undervisas på distans, är idealiskt för alla som vill fördjupa sina kunskaper om de ortodoxa traditionerna men samtidigt arbeta eller ägna sig åt ytterligare studier.

Kurser i programmet:

  • Ortodox tro: En introduktion, 7,5 hp
  • Ortodox tro: Dogmatik och historia, 7,5 hp
  • Ortodox tro: Monasticism och asketism, 7,5 hp
  • Ortodox tro: I samtiden, 7,5 hp

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 1 eller 2 år, 30 hp

Studietakt: Deltid (25%–50%)

Undervisningstyp: Distans
Undervisningsspråk: Engelska

Nivå: Högskola

Arrangör: Teologiska högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm)
Krav:

Sökande måste ha fullgjord gymnasieutbildning och uppvisa goda kunskaper i engelska. Inträdeskraven för studier på kandidatnivå i Sverige motsvarar engelska nivå 6 på gymnasienivå. Studenter som kommer från andra länder än Sverige och studenter som inte kan verifiera goda kunskaper i engelska, behöver göra ett internationellt godkänt prov, som TOEFL IELTS eller motsvarande.
För mer information besök: www.universityadmissions.se

Avgifter: Studier vid Teologiska högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm) är avgiftsfria för studenter som är medborgare i Sverige eller annat EU-land och för personer med uppehållstillstånd i Sverige. Information om kursavgifter för internationella studenter finns på  https://ehs.se/tuition-fees.

 

 

SV