Swedish version coming soon

Sök
Stäng denna sökruta.

De ortodoxa traditionernas liv och tro (högskola)

Programmet introducerar de ortodoxa kyrkornas liv, tro och praktik. Ramverket för programmet är menat att vara modulär och ger möjlighet att studera två kurser parallellt, motsvarande halvtidsstudier (50%), eller en kurs i taget på 25%, för att tillgodose behoven hos de som önskar integrera sina studier med andra livsåtaganden.

Varje år erbjuds nya kurser inom programmet, vilket ger deltagarna möjligheten att, om de vill i och med att nya moduler erbjuds, fortsätta studera kurser utöver programmets inledande år. Introduktionsmodulen ges varje höst och är menad att vara en naturlig utgångspunkt för vem som helst som vill bekanta sig med ortodoxt liv och tro. De kurser som hittills erbjudits har behandlat teman så som liturgi, historia, troslära, klosterväsen och spiritualitet, samt samtida kyrkoliv och de utmaningar som uppstår från att vara en del av ett samtida västerländskt samhälle. Som andra folkhögskolekurser är betoning i kursen på att lära sig genom diskussioner om teman och litteratur och att dela med sig av erfarenheter tillsammans i en lärande gemenskap.

Kurser i programmet:

  • Ortodox tro: En introduktion, 7,5 hp
  • Ortodox tro: Dogmatik och historia, 7,5 hp
  • Ortodox tro: Monasticism och asketism, 7,5 hp
  • Ortodox tro: I samtiden, 7,5 hp

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 1 eller 2 år, 30 hp

Studietakt: Deltid (25%–50%)

Undervisningstyp: Distansundervisning
Undervisningsspråk: Engelska

Nivå: Högskola

Arrangör: Teologiska högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm)
Krav:

Sökande måste ha fullgjord gymnasieutbildning och uppvisa goda kunskaper i engelska. Inträdeskraven för studier på kandidatnivå i Sverige motsvarar engelska nivå 6 på gymnasienivå. Studenter som kommer från andra länder än Sverige och studenter som inte kan verifiera goda kunskaper i engelska, behöver göra ett internationellt godkänt prov, som TOEFL IELTS eller motsvarande.
För mer information besök: (www.universityadmissions.se)

Avgifter: Studier vid Teologiska högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm) är avgiftsfria för studenter som är medborgare i Sverige eller annat EU-land och för personer med uppehållstillstånd i Sverige. Information om kursavgifter för internationella studenter finns på  https://ehs.se/tuition-fees.

 

 

English