Swedish version coming soon

Ikoner: konst och teologi

Ikoner är ett av Östkyrkans och den ortodoxa trons mest karakteristiska uttryck. I detta specialprogram undersöks ikonernas historia och teologi samt deras visuella och estetiska egenskaper, både traditionellt och samtida.

Kurser i programmet:

  • Kristen konst, öst och väst I, 7,5 poäng
  • Kristen konst, öst och väst II, 7,5 poäng
  • Ikonteologi, 7,5 poäng
  • Ikonografi, 7,5 poäng

Du hittar mer information om programmet här (pdf) eller på ehs.se.

 

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 1 år, 30 ECTS-poäng

Studietakt: Deltid (50%)

Undervisningstyp: Distans
Undervisningsspråk: Engelska

Nivå: Högskola

Arrangör: Teologiska högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm)
Krav:

Sökande måste ha fullgjord gymnasieutbildning och uppvisa goda kunskaper i engelska. Inträdeskraven för studier på kandidatnivå i Sverige motsvarar engelska nivå 6 på gymnasienivå. Studenter som kommer från andra länder än Sverige och studenter som inte kan verifiera goda kunskaper i engelska, behöver göra ett internationellt godkänt prov, som TOEFL IELTS eller motsvarande.
För mer information besök: www.universityadmissions.se

Avgifter: Studier vid Teologiska högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm) är avgiftsfria för studenter som är medborgare i Sverige eller annat EU-land och för personer med uppehållstillstånd i Sverige. Information om kursavgifter för internationella studenter finns på  https://ehs.se/tuition-fees.

SV