Praktisk information

Här hittar du allmän information som hjälper dig att orientera dig på skolan

Registrering

I början av varje termin bör du registrera dig. Du gör detta genom att komma till uppropet och träffa våra lärare. Om du får förhinder, och inte kan komma i tid, se till att du kontaktar utbildningsansvarige på johan.andersson@sanktignatios.org, för att behålla din plats.

Tider

Skoldagen börjar kl 08.30 och slutar kl 14.50. Det är viktigt att du kommer i tid, och är med på alla lektioner fram till skoldagens slut.

Lärare

Your teacher is responsible for your education in his or her class. If you have any problems with your studies you should in the first instance contact the teacher. If you have a problem with your teacher you should contact your mentor for advice. If this is unsatisfactory or the mentor is the same person as your class teacher, you should contact the Director of Studies. 

Mentorskap

Under dina studier kommer du ha en mentor som vägleder dig genom dina studier. Det är viktigt att träffa din mentor minst två gånger per termin. Din mentor kan ge dig råd om dina studier och hjälpa dig att planera din studiegång, samt hjälpa dig att hitta andra resurser eller annat stöd som du kan behöva. 

Studie och yrkesvägledning (SYV)

Under dina studier har du rätt till studievägledning för att planera inför fortsatta studier eller jobb. Du kan vända dig till din mentor och till personal med särkilt ansvar för SYV-frågor. 

Schoolsoft

Information om schema, lektioner och frånvaro hanteras genom plattformen Schoolsoft. Det är viktigt att deltagarna laddar ner SchoolSoft-appen och kommer igång med att använda den. Under första veckan kommer du som ny deltagare att få hjälp med detta av en av våra lärare.

E-post

Kontakt med deltagare sköts främst genom e-post och per telefon. Det är viktigt att dina kontaktuppgifter uppdateras kontinuerligt. Om du har bytt mejladress eller telefonnummer sedan du registrerade dig, eller skickade in din ansökan, var vänlig och meddela detta till vår administratör (hulya.genc@sanktignatios.org)

Samtal

På Sankt Ignatios värnar vi om våra deltagares välbefinnande. Som deltagare har du möjlighet att träffa vår kaplan eller vår skolpsykolog. För att komma i kontakt med dem kan du först vända dig till din mentor. 

Särskilda behov

Om du har särskilda behov som kan påverka dina studier, var vänlig och meddela oss, helst innan kursen börjar. Om vi får veta dina behov i god tid kan det finnas möjlighet till extra stöd eller hjälpmedel. Det kan också finnas möjlighet till studiestöd via NAIS. Här hittar du en länk till deras hemsida

https://www.nais.uhr.se/#

Det är viktigt att du kan styrka dina behov med rätt dokumentation.

Barn

Det är vanligtvis inte möjligt att ta med sig barn till skolan. Ibland, vid vissa tillfällen, är barnen välkomna att delta i vissa aktiviteter. Om dina barn är sjuka har du rätt att stanna hemma för att vårda dem.

Förändrade omständighet

Om det sker någon förändring i din livssituation som utgör ett hinder för att du kan fortsätta dina studier (t ex graviditet, flytt, eller erbjudande om jobb) så är det viktigt att du meddelar skolan så snart som möjligt. Om du slutar att komma till skolan, men fortfarande är registrerad på kursen kan du bli återbetalningsskyldig till CSN.

För att avsluta dina studier skickar du ett mail med ditt namn, efternamn, personnummer, samt namnet på kursen som du vill avsluta till antagning@sanktignatios.org (det räcker inte att meddela läraren eller att skicka ett meddelande via Canvas).

Hantering av personuppgifter

Sankt Ignatios hanterar deltagarnas personuppgifter i enlighet med svensk lag och GDPR. Du har rätt, enligt lag, att begära ut information om vilka uppgifter som skolan lagrar om dig. Kontakta oss om du vill veta mer.

English