Swedish version coming soon

Ge’ez

Ge’ez är ett semitiskt språk som en gång i tiden var huvudspråket i Eritrea och Etiopien. Efter kungariket Aksums nedgång på 1200–1300-talet försvann ge’es som vardagsspråk men levde kvar som kyrkans skrift- och liturgiska språk. I dag är kunskap i ge’ez nyckeln till förståelsen av den etiopisk-eritreanska liturgiska skatten och nödvändig för dem som vill fördjupa sig i dess andliga liv. 

I programmet introduceras ge’ez och zema för sakramentalt och liturgiskt bruk, samt åtta andra moduler som hålls över en tvåårsperiod.

År 1: Dogmatik, kyrkohistoria 1, bibelvetenskap och patristik.

År 2: kyrkohistoria II, kanonisk rätt och kyrkoadminstration, ecklesiologi och homiletik..

De som deltar i programmet kommer att få träning och utveckla den kunskap som krävs för att de ska kunna utföra diakonla och liturgiska uppgifter i kyrkan.

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 2 år (80 veckor)

Studietakt: Deltid (50%) 

Undervisningstyp: Distans
Undervisningsspråk: Tigrinja och amarinja

Nivå: Förberedande

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är folkbokförda i Sverige.

Serviceavgift vid Sankt Ignatios Folkhögskola: 

Studenter måste betala en serviceavgift. Distanskurser (50%): 400 kr per kurs/termin  

SV