Swedish version coming soon

Sök
Stäng denna sökruta.

Ge’ez

Översikt

Ge’ez är ett semitiskt språk som en gång var ett av huvudspråken i Eritrea och Etiopien. I och med axumiternas nedgång under 1200- och 1300-talet slutade Ge’ez användas i vardagskommunikationen men har levt vidare i kyrkans läsningar och liturgiska liv. Att lära sig Ge’ez är idag nyckel till att komma åt den eritreansk-etiopiska liturgiska världens spirituella skatter och är en nödvändig färdighet för de som vill fördjupa sig i dess spirituella liv. Undervisningens utgångsläge är studentens existerande förkunskaper

Studenter som slutför Ge'ez för nybörjare kan gå vidare till fortsättningsklasser där de kan studera på medel- och avancerad nivå.

Ge'ez modul I

Mål

Vid slutet av kursen ska studenterna kunna: 

  • Namn ge grundläggande grammatiska, fonologiska, ortografiska och lexikaliska strukturer (grammatik, läsning, skrivning och ordförråd)
  • Kombinera lingvistiska strukturer för att översätta enkla texter
  • Ha tillgång och delta i tewahedotraditionens liturgiska arv genom att delta i läsningar av enkla liturgiska texter på Ge’ez

 

Ge'ez modul II 

Mål

Vid slutet av kursen ska studenterna kunna: 

  • Inkorporera mer avancerade grammatiska strukturer och utvidga ordförrådet
  • Analysera, relatera och förklara lingvistiska strukturer
  • Kombinera lingvistiska strukturer för att både producera och översätta korta texter med hjälp av referensresurser
  • Delta i tewahedotraditionens liturgiska arv genom att flytande kunna läsa liturgiska texter på Ge’ez och därmed bli en aktiv agent och propagator av den lingvistiska och liturgiska traditionen.

 

Ge'ez modul III 

Mål

Vid slutet av kursen ska studenterna kunna: 

  • Kombinera och relatera lingvistiska strukturer för att med viss hjälp både producera och översätta texter
  • Integrera Tewahedos lingvistiska arv i sitt egna liv och bidra till dess fortsätta användning inom tewahedogemenskapen genom att uttrycka sig själv i enkla meningar på Ge’ez.

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 1 - 4 years

Studietakt: Deltid (50%) 

Undervisningstyp: Distansundervisning
Undervisningsspråk: Tigrinska, amharinska & ge'ez

Nivå: Förberedande

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är folkbokförda i Sverige.

Serviceavgift vid Sankt Ignatios folkhögskola: 

Studenter måste betala en serviceavgift. Distanskurser (50%): 400 kr per kurs/termin  

English