Swedish version coming soon

Klassisk Syriska (Kthobonoyo)

Detta är en introduktionskurs i klassisk syriska, språket som de syriska kyrkofäderna talade och skrev. Många viktiga teologiska och andliga texter har skrivits på syriska. Kursdeltagarna får en introduktion i språkets alfabet, grammatik och satslära för att kunna lära sig läsa enkla meningar för dagligt bruk. Deltagarna kommer även att lära sig förstå och översätta enklare syriska texter. Västsyriskt uttal kommer att användas genomgående i kursen men deltagare är även tillåtna att använda andra uttal. Eleverna uppmuntras i kursen att använda sina språkkunskaper i vardagliga situationer inom sina sociala och liturgiska sammanhang.

 

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 1 år

Studietakt: Deltid (50 %)

Undervisningstyp: Distans
Undervisningsspråk: Svenska och engelska

Nivå: Seminarienivå

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är folkbokförda i Sverige.

Serviceavgift vid Sankt Ignatios Folkhögskola:Studenter måste betala en serviceavgift. Distanskurser (50%): 400 kr per kurs/termin 

SV