Swedish version coming soon

Sök
Stäng denna sökruta.

Karriär

Hur går du vidare efter studierna hos oss?

College-utbildningen kan leda vidare till många olika jobbalternativ eller till fortsatta studier. Under tiden hos oss kan du få stöd av en studievägledare (SYV) som hjälper dig att välja fortsatt inriktning.

Trots att vår utbildning sker frikopplat från kyrkorna, så har yrkesutbildningarna kyrkornas godkännande så att studenter som genomfört utbildarna ska kunna arbeta som präst, lärare, kantor eller diakon i kyrkan. Varje kyrka ansvarar för sina egna anställningar och möjligheten att få arbete efter utbildningen beror naturligtvis på tillgången av lediga platser, vilket gör att vi inte kan garantera studenterna jobb.

I både de allmänna kurserna och specialkurserna kommer du att utveckla dina kunskaper och öka din förståelse av kyrkan och världen, något som de flesta arbetsgivare värdesätter. Du kommer att ha med dig många värdefulla egenskaper efter utbildningen, som kritiskt tänkande, kommunikationskunskaper och erfarenhet av hur man möter andra människor på ett klokt vis – inte minst dem som man har ganska lite gemensamt med. Allt detta är värdefulla egenskaper för arbetsplatser.

Studenter kommer att vara väl förberedda för arbeten i kyrkliga organisationer, välgörenhetsorganisationer eller icke-statliga organisationer, så väl som inom media och statliga arbetsplatser.

Utbildningen sker på hög akademisk nivå vilket gör dig väl förberedd för vidare studier.

English