Bedömning

Studenter bedöms utifrån deras motivation och sociala kompetens såväl som deras inskaffade kunskap och kompetens.

På grundskolenivå erhåller studenterna ett betyg där det framgår att de fullgjort sina studier samt om de klarat de ämnen som krävs för en godkänd grundskoleutbildning.

På gymnasienivå får studenterna årligen en allmän bedömning i en skala från 1 till 5 som täcker alla aspekter i deras utbildning. Efter fullgjord utbildning (motsvarande tre års studier) erhåller studenterna ett betyg där utbildningsresultatet bedöms i en skala från 1 till 5. Betyget listar all de ämnen som studenten fått godkänt betyg i på gymnasienivå. I betyget framgår även i vilka ämnen studenten fått underkänt.