Bedömning

Deltagare bedöms utifrån deras motivation och sociala kompetens såväl som deras inskaffade kunskap och kompetens.

På grundskolenivå erhåller deltagarna ett intyg där det framgår att de fullgjort sina studier samt om de klarat de ämnen som krävs för en godkänd grundskoleutbildning.

På gymnasienivå får deltagarna årligen en allmän bedömning som kallas omdöme i en skala från 1 till 4 och som täcker alla aspekter i deras utbildning. Efter fullgjord utbildning (motsvarande tre års studier) erhåller deltagarna ett intyg med ett slutligt omdöme som bedöms i samma skala, från 1 till 4. I intyget framgår även i vilka ämnen deltagaren blivit godkänd - nått behörigheter i.

English