Swedish version coming soon

Sök
Stäng denna sökruta.

Antagningskrav

Sankt Ignatios College: Folkhögskola

Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Sankt Ignatios College: University College


Sökande måste ha fullgjord gymnasieutbildning och uppvisa goda kunskaper i engelska. Inträdeskraven för studier på kandidatnivå i Sverige motsvarar engelska nivå 6 på gymnasienivå. Studenter som kommer från andra länder än Sverige och studenter som inte kan verifiera goda kunskaper i engelska, behöver göra ett internationellt godkänt prov, som TOEFL IELTS eller motsvarande.
För mer information besök: (www.universityadmissions.se)

Premasterprogram i Östkyrkliga studier

De som ansöker till detta program behöver ha en kandidatexamen i något humanistiskt ämne, alternativs i samhällskunskap om minst två tredjedelar av examen upptas av humanistiska ämnen. Om proportionerna i humanistiska ämnen understiger detta, men är över 50 %, kommer en personlig bedömning av den sökandes akademiska meriter att avgöra antagningen.

Religious Educator Program & Masterprogram i östkyrkliga studier

De som ansöker till detta program behöver antingen ha en kandidatexamen på 180 ECTS-poäng i teologi eller religionsstudier, eller en annan examen där teologi eller religionsstudier ingår med minst 60 ECTS-poäng, inklusive en uppsats på minst 15 poäng.

Minst 15 poäng ska vara i Östkyrkliga studier eller ett jämförbart ämne inom religionsstudier på en avancerad nivå. Studenter som läst andra jämförbara ämnen eller har läst motsvarande ämnen utomlands, kan antas efter individuell prövning. Studenter kan även få tillgång till en senare del av programmet (61–120 ECTS-poäng) med hjälp av en specialansökan, förutsatt att antagningskraven är uppnådda.

Kunskaper i engelska som krävs motsvarar engelska nivå 6 på gymnasienivå. Studenter som kommer från andra länder än Sverige och studenter som inte kan verifiera goda kunskaper i engelska, behöver göra ett internationellt godkänt prov, som TOEFL IELTS eller motsvarande.

Forskarutbildning i östkyrkliga studier

Utbildningskraven för doktorandprogrammet revideras årligen och kommer att publiceras på vår hemsida när nya platser finns tillgängliga.

 

 

Read more about the academic programs and how to apply här

English