Antagningskrav

Sankt Ignatios College, Sankt Ignatios Folkhögskola:

Behörighetskrav för:

Alla specialkurser och tewahedos yrkesutbildningsprogram
Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Sankt Ignatios College, Teologiska Högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm)

Behörighetskrav för:

Pastoral-pedagogiska programmet
Program för kandidatexamen (TK) i östkyrkliga studier
Ikoner: konst och teologi
Introduktion till östkyrklig ortodox teologi
Introduktion till orientalisk-ortodox teologi
För sökande krävs genomförd gymnasieutbildning. För mer information, se www.universityadmissions.se/en/all-you-need-to-know1/applying-for-studies/entry-requirements/bachelors-level-requirements/

Ansökan måste kunna uppvisa goda kunskaper i engelska. Information om inträdeskraven för studier på kandidatnivå i Sverige finns här: www.universityadmissions.se/en/all-you-need-to-know1/applying-for-studies/english-requirements/

Behörighetskrav för:

Premasterprogram i östkyrkliga studier

De som söker till förberedande masterprogram bör ha en kandidatexamen i humaniora, alternativt i samhällsvetenskap där minst två tredjedelar av betygen upptas av humanistiskta ämnen. Om proportionerna i humanistiska ämnen understiger dessa, men överstiger 50 procent, görs en personlig bedömning inför antagandet.

Behörighetskrav för:

Yrkesprogram: Församlingspedagog
Masterprogram i östkyrkliga studier

För att bli antagen till programmet behöver den sökande ha antingen en kandidatexamen i teologi/religion som består av 180 högskolepoäng, eller examen inom något annat ämne varav minst 60 poäng består av religiösa eller teologiska ämnen, inklusive en avhandling på minst 15 poäng. Minst 15 poäng ska vara inom östkyrkliga studier, eller motsvarande inom religiösa studier på en avancerad nivå. Studenter med motsvarande utbildning utomlands eller med annan relevant utbildning kan bli antagna efter personlig bedömning och prövning.

Studenter kan i vissa fall bli antagna direkt till den senare delen av utbildningen (61–120 högskolepoäng) under förutsättning att kraven på förkunskaper är uppnådda.

Studenter från andra länder än Sverige, eller studenter som inte kan verifiera tillräckliga kunskaper i engelska måste genomgå ett internationellt godkänt test, till exempel TOEFL, IELTS eller motsvarande.

Behörighetskrav för:

Masterprogram i Internationella relationer och ekumenik
Masterprogram i religion, politik och demokrati

För att bli antagen till programmet behöver den sökande ha antingen en kandidatexamen i teologi/religion som består av 180 högskolepoäng, eller examen inom något annat ämne varav minst 60 poäng består av religiösa eller teologiska ämnen, inklusive en avhandling på minst 15 poäng.

Studenter kan i vissa fall bli antagna direkt till den senare delen av utbildningen (61–120 högskolepoäng) under förutsättning att kraven på förkunskaper är uppnådda.

Studenter från andra länder än Sverige, eller studenter som inte kan verifiera tillräckliga kunskaper i engelska måste genomgå ett internationellt godkänt test, till exempel TOEFL, IELTS eller motsvarande.

Behörighetskrav för:

Forskarutbildning i östkyrkliga studier

Utbildningskraven för doktorandprogrammet revideras årligen och kommer att publiceras på vår hemsida när nya platser finns tillgängliga.