Antagning & Kostnader

Antagningsprocessen

På grund av den osäkerhet som Coronakrisen orsakar och det ökade intresset för våra program och kurser har ansökningstiden för program och kurser på Sankt Ignatios College, organiserade av Sankt Ignatios folkhögskola ändrats. Sista ansökningsdatum är nu 24 januari 2021 (kl 23,59).

Andra ansökningsperioder tillkännages på vår hemsida (samt på www.universityadmissions.se och www.antagning.se för program och kurser som helt eller delvis är del av Enskilda Högskolan Stockholm).
Ansökninssätt varierar beroende på vilket program eller vilken kurs det gäller. För de flesta specialprogram och -kurser, liksom vissa yrkesprogram i Sankt Ignatios Folkhögskolas regi, sker ansökan via online-formulär på vår hemsida. För pastoral-pedagogiska program och församlingspedagog-program, akademiska kurser samt program och kurser som arrangeras av östkyrkliga studier vid Enskilda Högskolan Stockholm sker ansökan via hemsidan www.universityadmissions.se eller www.antagning.seAlla nödvändiga formulär och länkar finns på vår hemsida.

Kontakt admission@sanktignatios.org eller antagning@sanktignatios.org om du har frågor kring program eller ansökningsprocessen.

2

Studenter som kommer utanför EU/EEA

Sankt Ignatios College välkomnar studenter som kommer utanför EU/EEA att söka till de program och kurser som helt eller delvis organiseras av Teologiska Högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm). Studenter som inte är medborgare i länder inom EU eller EEA, eller som inte är medborgare i Schweiz, måste betala hela undervisningsavgiften själva och dessutom kunna garantera svenska staten att de har tillräckligt med pengar för att kunna leva och studera i Sverige utan något statligt stöd. Sankt Ignatios har under vissa tider och omständigheter möjlighet att erbjuda hundraprocentiga stipendier till studenter. Dessa utlyses på vår hemsida. 

Studenter som kommer utanför EU har möjlighet att efter den 15 oktober söka plats på kurser och program som börjar nästkommande akademiskt år.  

Vänligen kontakta oss om du har frågor.

Antagningskrav

Ansökningskraven varierar beroende på utbildningstypen. Klicka på denna länk för att läsa mer om varje kurs eller program.

Avgifter

Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är medborgare i Sverige eller annat EU-land och för personer med uppehållstillstånd i Sverige. Studenter måste vara registrerade som boende i Sverige. 

Studier vid Enskilda Högskolan Stockholm är avgiftsfria för studenter som är medborgare i Sverige eller annat EU-land och för personer med uppehållstillstånd i Sverige. Information om kursavgifter för internationella studenter finns på  https://ehs.se/tuition-fees. Alla studenter som är inskrivna för akademiska program måste betala en avgift till studentorganisationen på 125 kr per termin. Samma avgift för campusstudenter som för distansstudenter. Avgiften gäller oavsett studieomfattning.

Avgifter på Sankt Ignatios folkhögskola

Studenter måste betala en serviceavgift som täcker fika, försäkring, administration och en del kursmaterial som används under studierna. Notera att avgiften inte täcker kurslitteratur, vilket, om nödvändigt, studenterna själva förväntas betala. Studenterna har tillgång till ett litet men omfattande bibliotek i centrala Södertälje och till ett mycket större teologiskt bibliotek på Enskilda Högskolan Stockholm.

Program på campus: 1200 kr per program/termin

Heltidskurser på campus: 1200 kr per kurs/termin
Deltidskurser på campus (50%): 600 kr per kurs/termin

Deltidskurser på campus (25%): 300 kr per kurs/termin
Distanskurser (50%): 400 kr per kurs/termin
Avgifterna uppdateras regelbundet.

Logi

Logi är tillgängligt för studenter på Sankt Ignatios College-program som pastoral-pedagogiskt program, församlingsledare-program och program kopplade till tewahedo-traditionen. Under första året kostar logi på seminariet 2500 kr per månad. Från andra till fjärde året kan kostnaden för boende variera från 3500 kr till 5000 kr per månad beroende på logi. Kostnaden inkluderar mat. Avgifterna uppdateras regelbundet, på vår hemsida finns uppgifter om den nuvarande kostnaden.

Studiemedel

Studenter på Sankt Ignatios uppmanas söka studiestöd från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). De som söker behöver kunna lämna information om alla tidigare studier eftersom det är avgör om studenten har rätt till studiestöd och hur mycket det eventuellt kan vara.
Läs mer om studiestöd på www.csn.se (på svenska och engelska)