Swedish version coming soon

Antagning & Kostnader

Ansökgningar från studenter som bor utanför EU eller EEA.

The application period for all courses and programs at Sankt Ignatios runs from 15th March 2023 until 17th April 2023 (23.59 CET).

Andra ansökningsperioder tillkännages på vår hemsida (samt på (www.universityadmissions.se) och www.antagning.se för program och kurser som helt eller delvis är del av Enskilda Högskolan Stockholm).

Ansökninssätt varierar beroende på vilket program eller vilken kurs det gäller. För de flesta specialprogram och -kurser, liksom vissa yrkesprogram i Sankt Ignatios Folkhögskolas regi, sker ansökan via online-formulär på vår hemsida. För pastoral-pedagogiska program och församlingspedagog-program, akademiska kurser samt program och kurser som arrangeras av östkyrkliga studier vid Teologiska Högskolan i Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm) sker ansökan via hemsidan (www.universityadmissions.se) eller www.antagning.se. Alla nödvändiga formulär och länkar finns på vår hemsida.

Kontakt admission@sanktignatios.org eller antagning@sanktignatios.org om du har frågor kring program eller ansökningsprocessen.

Spring 2023: Information for Applicants outside EU

Non-EU applicants are invited to apply either for online bachelor’s and master’s programs organized fully or in part by the Department of Eastern Christian Studies, Stockholm School of Theology (Sankt Ignatios College), University College Stockholm or for programs that have first 60 ECTS credits organised online, i.e.  during year 1 in case of full-time studies, or during year 1 and 3 in the case of part-time studies. Successful applicants can choose to continue their studies on campus after that (if the program is offered on campus) in which case students should inform the director of studies that they wish to do so before January 31th 2023.

Non-EU applicants can apply for the following programs: Bachelor’s Program in Eastern Christian Studies (program codes: TEOK3, TEOK4, TEOK5), the Master’s Program in Eastern Christian Studies, 120 ECTS credits (program code: TMESD), the Master’s Program in Internal Relations and Ecumenism, 120 ECTS credits (program code: TMIRD), and the Master’s Program in Religion Politics and Democracy, 120 ECTS credits (program code: TMRPD). Non-EU applicants can only study the one-year master’s programs (60 ECTS credits) online.

Applications should be made through universityadmissions.se The application period opens on the March 15, 2022 and closes on April 19, 2022. 

Doctoral program

It is also possible to do supervised doctoral research at Sankt Ignatios. The number and availability of doctoral positions varies from year to year and are announced on our website.

Doctoral Programs

Antagningskrav

Ansökningskraven varierar beroende på utbildningstypen. Klicka på denna länk för att läsa mer om varje kurs eller program.

Avgifter

Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är folkbokförda i Sverige. Distansundervisning kan med en avgift vara tillgänglig för studenter i andra länder. För att få veta mer om detta, kontakta administrationen på admission@sanktignatios.org.

Studier vid Enskilda Högskolan Stockholm är avgiftsfria för studenter som är medborgare i Sverige eller annat EU-land och för personer med uppehållstillstånd i Sverige. Information om kursavgifter för internationella studenter finns på  https://ehs.se/tuition-fees.

Avgifter på Sankt Ignatios folkhögskola

Participants are required to pay a service fee which covers refreshments, insurance, and some materials used by participants in connection with their studies. Please note that the fee does not cover course literature, which, where necessary, students are expected to buy themselves. Participants have access to a substantial, well stocked library in Södertälje and to a much larger theological library online through ProQuest.

Full-time courses on-campus: SEK 1200 per course per semester
Part-time courses on-campus (50%): SEK 600 per course per semester

Distance learning (online):  SEK 400 per course per semester

Avgifterna uppdateras regelbundet.

Logi

Logi är tillgängligt för studenter på Sankt Ignatios College-program som pastoral-pedagogiskt program, församlingsledare-program och program kopplade till tewahedo-traditionen. Under första året kostar logi på seminariet 2500 kr per månad. Från andra till fjärde året kan kostnaden för boende variera från 3500 kr till 5000 kr per månad beroende på logi. Kostnaden inkluderar mat. Avgifterna uppdateras regelbundet, på vår hemsida finns uppgifter om den nuvarande kostnaden.

Studiemedel

Studenter på Sankt Ignatios uppmanas söka studiestöd från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). De som söker behöver kunna lämna information om alla tidigare studier eftersom det är avgör om studenten har rätt till studiestöd och hur mycket det eventuellt kan vara.
Läs mer om studiestöd på www.csn.se (på svenska och engelska)

English