Swedish version coming soon

Sök
Stäng denna sökruta.

Ett symposium till professor Andrew Louths ära: ”Kontemplativa traditioner – teori och praktik”

Sankt Ignatios orden delas varje år ut till någon person som gett framstående bidrag till den ortodoxa teologin eller det ortodoxa livet.
2019 års orden tilldelades Fader Andrew Louth, en av världens ledande ortodoxa teologer. Till hans ära hölls konferensen ”Kontemplativa traditioner – teori och praktik” i Sigtuna. Föreläsningar hölls av flera ledande akademiker inom ämnet. De flesta föreläsningar och presentationer spelades in och kommer att finnas tillgängliga på vår YouTube-kanal.

English